אריאל
אריאל

מעשה חלוצי ראשון במעלה מתממש בימים אלו. גרעין של עשרות משפחות מקהילת ישיבת תורת החיים שפונתה מהישוב נווה דקלים נערך לעליה לעיר נצרת עלית.

ישיבת תורת החיים על קהילתה גורשה מהישוב נווה דקלים בגרוש מגוש קטיף. כזכור, למרות הצהרות הממשלה בדבר "פתרון לכל מתיישב", התושבים הוגלו לתקופה ממושכת לבתי מלון, במסגרת כך הקהילה הופנתה למלון בנצרת עלית. לאחר תקופת המתנה, הישיבה הועברה שוב, אל הישוב יד בנימין.

כעת מתברר, ששם, בצל החורבן והאבל, החלו לנבוט גרעיני המשימה הלאומית החדשה שהישיבה, בראשות הרב שמואל טל, לוקחת על עצמה לשנים הבאות: יהוד הגליל ופיתוח חברתי חינוכי של אוכלוסיות נזקקות.

במהלך החודשים האחרונים, במאמץ משותף של חבר הכנסת אורי אריאל, שנרתם לקדם את הקמת הגרעין, עירית נצרת עלית, משרדי הממשלה השונים ומנהל מקרקעי ישראל, נסללה הדרך לקליטת המשפחות ולהתיישבות קבע בעיר, ועכשיו הוחלט באופן סופי כי הם יגיעו עוד לפני תחילת שנת הלימודים תשע"א.

כבר בשבוע הבא, ב-2 ליוני, יחלו העבודות לשיפוץ ובינוי של פתרונות דיור לגרעין והם מתוכננים להסתיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"א. במקביל לתקופת המגורים באתר הזמני, בסיוע מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הנגב והגליל יוקצה שטח למגורי הקבע ולמבני הציבור שישרתו את הגרעין.

הפרויקט קיבל את ברכת ראש העיר, שמעון גפסו, ושל ראש ישיבת תורת החיים, הרב טל, והציפייה היא שהגרעין, עם אנשי החינוך והילדים הרבים שבו, יהיה אבן שואבת למשפחות נוספות שיבואו לחזק את העיר נצרת עילית.

חבר הכנסת אריאל, שעמל בחודשים האחרונים כדי להביא את הגרעין לעיר בהקדם, מברך על אישור התוכנית, "העיר נצרת עילית זקוקה לחיזוק אמוני כדי לקטוע את מגמת העזיבה של תושביה היהודים. גרעין המשפחות הוא משהו שכל עיר בישראל הייתה שמחה לקבל – קבוצה חיובית ואידיאליסטית של אנשי תורה ועבודה. אין לי ספק שבכוח הגרעין להצעיד את העיר קדימה".