יצהר
יצהר

הפורום המשפטי למען א"י ועקיבא הכהן, תושב יצהר עתרו היום (ה') לבג"צ כנגד השימוש שעושה צה"ל בצווי הגבלה כנגד אזרחים ישראלים תושבי יו"ש.

העותרים תובעים לבטל את צו הפיקוח המיוחד שהוציא  המפקד הצבאי, צו האוסר על הכהן לשהות ביהודה ושומרון למעט בעיר אריאל. צו שתקף מיום ה-6/10/09 והוארך לאחרונה עד ה-10/7/10.

עו"ד יצחק בם ב"כ העותרים תובע מבג"צ לחייב את המדינה לנמק ולפרט את החשדות כנגד הכהן, ולפצותו על נזקים כלכליים שנגרמו לו כתוצאה מהצו שחייבו לעזוב את ביתו.

בם טוען, כי השימוש בצווי פיקוח מיוחדים נגד אזרחים ישראליים פוגע בזכויות האדם באופן שאינו ראוי ומידתי, וכי הדבר סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק.

"מדובר במציאות הלקוחה ממדינות אנטי דמוקרטיות מן העולם השלישי כשחירותו של אדם וחופש התנועה שלו מוגבלים. הוא מורחק מביתו וממרכז חייו ללא משפט, ללא פירוט החשדות נגדו וללא כל ראיה, אלא רק בשרירות לב של מאן דהוא בשב"כ", אומר עו"ד בם.

הכהן, תושב יצהר, נשוי ואב לארבעה ילדים (הצעיר שבהם נולד לאחרונה). את צו ההגבלה קיבל ב 6/10/09 וכשביקש לבטלו נענה כי  הצו הושתת על מידע רחב היקף אודות מעורבותו, "בהובלה ובהכוונה של פעילות נרחבת, בלתי חוקית ואלימה כנגד תושבים פלסטינים ופעילות רשויות הביטחון ברחבי איו"ש".

בפורום המשפטי מציינים, כי עד שנת 2005, השימוש בצווי פיקוח מיוחד נגד ישראלים ביהודה ושומרון היה נדיר למדי. השימוש בצווי פיקוח מיוחד גבר החל משנת 2005. מאז ועד היום הוצאו עשרות צווי פיקוח נגד אזרחים ישראלים המתגוררים או לומדים ביהודה ושומרון, לרוב מדובר בצעירים שנטען לגביהם שהנם מעורבים ב-"פעילות בלתי חוקית ואלימה נגד האוכלוסייה המקומית וכוחות הביטחון".