הסתיים השימוע למדליפת בחינת הבגרות

מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, סיים את השימוע שערך למדריכה למתמטיקה החשודה בהדלפת שאלות מתוך שאלון הבגרות במתמטיקה.

ידידיה בן אור , כ"ד בסיון תש"ע

מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני, סיים את השימוע שערך למדריכה למתמטיקה החשודה בהדלפת שאלות מתוך שאלון הבגרות במתמטיקה. עד עתה טרם התקבלה החלטה בעניין.

בשבוע שעבר החל המנכ"ל את השימוע, אולם מכיוון שיצוגה של המורה הוסדר רק ברגע האחרון הוא נעתר לבקשה לדחות את המשכו של השימוע וזה נערך הבוקר.

לפני כשבוע הותר לפרסום, כי בתום חקירה קצרה יחסית חשפו במשטרה את מדליפי טופס בגרות במתמטיקה, מדריכה במשרד החינוך, מרצה בטכניון וסטודנט.

מהחקירה עולה, כי רחל קדם, אחת מחברות הוועדה המחברת את הבחינה ומפקחת במשרד החינוך, הדליפה כמה שאלונים בבחינת הבגרות למורה הפרטי ארז כהן. הוא העביר כמה שאלונים לסטודנט, קרוב משפחתו, שמכר נוסחים שונים של המבחן.

קדם וכהן נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים.

ממשרד החינוך נמסר, כי "משרד החינוך מברך את משטרת ישראל על טיפולה היעיל והמהיר בתלונת המשרד בדבר הדלפת בחינת הבגרות במתמטיקה. בפענוח הפרשה יש לקח ערכי וחינוכי חשוב".

במשרד מוסיפים, כי "טוהר הבחינות הוא עקרון שיש לחזקו במעשים, כפי שבא הדבר לידי ביטוי בפעולות שנקט משרד החינוך בעניין בחינת הבגרות: הגשת התלונה למשטרה וההחלטה שלא לקיים את הבחינה במתכונתה המקורית על בסיס שאלונים שדלפו, נמכרו ונסחרו לנבחנים".