"להתחזק באהבת חינם ובאחדות"

בנו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, קורא להמשיך את תורתו של אביו באהבת חינם ובאחדות, "אומרים בנחמת ציון תנוחמו, הנחמה הפרטית באה מתוך הנחמה הכללית, צריך להתחזק בבניין העם, באהבת חינם ובאחדות להבין מי זה עם ישראל, מהמקום הזה אפשר להמשיך את תורתו ולשאוב כוח".

הרב שמואל אליהו מספר על רבים שמגיעים לנחם ומספרים סיפורים על הרב, על מאור פניו, האהבה ותשומת הלב.