כלוב סוללה
כלוב סוללהצילום: אנונימוס

ועדת החינוך של הכנסת ביטלה את הדיון בתקנות משרד החקלאות לבנית לולים ברגע האחרון, משום שמשרד החקלאות לא הכניס שינויים בתקנות; בדיון הקודם דרשו חברי הוועדה פה אחד ליישר קו עם הסטנדרטים הנהוגים בעולם המפותח.

יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, חה"כ זבולון  אורלב, הסביר כי "מכיוון שעד היום בצהריים לא הגיע נוסח משופר של התקנות ממשרד החקלאות, החלטתי לדחות את הדיון בוועדה. כפי שהודעתי בדיון הקודם, עד שמשרד החקלאות לא ישפר את הצעתו באופן שנוסח התקנות יעלה בקנה אחד עם התקן האירופי – הוועדה לא תאשר את התקנות".

הדיון שנקבע לוועדת החינוך מחר (14 ביוני) ב-9:00 –  בוטל היום. ועדת החינוך הייתה אמורה לדון בתקנות שיקבעו את גורלן של 7 מיליון התרנגולות המטילות בישראל. משרד החקלאות מתעקש להקים מכספי ציבור לולי כלובים האסורים להקמה בכל מדינות אירופה כבר מראשית 2003.

בדיון הקודם (24 במאי) מתחה הוועדה ביקורת קשה על התקנות. ח"כ דב חנין טען שכלובי-סוללה מנוגדים לחוק צער בעלי-חיים, וקרא להקמת לולים ללא כלובים, כנהוג במדינות מתקדמות: לולים ללא כלובים מהווים 96% מייצור הביצים באוסטריה, 60% בשבדיה ו-100% בשווייץ.  יו"ר הוועדה ח"כ זבולון אורלב טען שכלובי-סוללה אינם מתיישבים עם המסורת היהודית, וקרא למשרד החקלאות לתקן את נוסח התקנות לקראת הדיון הבא. למרות זאת, בחרו במשרד החקלאות להתעלם מהערות הח"כים, וחזרו והניחו שוב על שולחן הוועדה תקנות זהות. בתגובה, הוגיעו בוועדת החינוך על ביטול הדיון. הביטול מהווה איתות ברור למשרד החקלאות שעליו לקבוע תקנות שיעמדו בדרישות חוק צער בעלי-חיים ובסטנדרטים עולמיים ראויים. כזכור, התקנות הציעו לעגן בישראל את תקן גרוע משמעותית מהסטנדרט המינימלי שנקבע בחוק במדינה כלשהי.