נכדה תובעת את סבתה בתשלום דמי מזונות חודשיים במקום אביה שאינו עושה כן, חרף פסק דין שניתן כנגדו ע"י בית המשפט. בנוסף תובעת הנכדה מסבתא לפרוע את חוב המזונות של אביה בסך 50 אלף ₪ והן השתתפות של סבתא בעלויות שיפוץ ביתה של הנכדה ושל טקס בת המצווה שלה.  

עו"ד טלי אלמן המתמחה בדיני משפחה והמייצגת את הסבתא כתבה בכתב ההגנה כי אמנם לפי החוק לתיקון דיני משפחה, זכאית הנכדה לתבוע מזונות מסבתא, אך בכדי שהדבר יתבצע חייבים להתקיים מספר תנאים מקדימים: הסבתא צריכה להיות בעלת יכולת לספק את צרכיה שלה, של בן זוגה ושל ילדה הקטינים וילדיו הקטינים של בן זוגה, הקטינה אשר תובעת מזונות אינה יכולה לקבל מזונותיה בשום דרך אחרת כמו עבודה, נכסים או מקור אחר, הקטינה אינה יכולה לקבל מזונות מאדם קרוב לה יותר כמו הוריה, או מעיזבון.  

עו"ד אלמן טוענת כי התנאים לתביעת מזונות מהסבתא אינם מתקיימים כלל וכלל. שכן הנכדה מקבלת את תשלום מזונותיה מהמוסד לביטוח לאומי וכל צריכה ההכרחיים מסופקים. בנוסף הנכדה ואמה מתגוררות בנכס השייך לסבתא וכי אין הן משלמות כלל וכלל את חשבונות הבית השוטפים, הסבתא הינה אישה חולה החיה מקצבאות ועוד תומכת בילדיה ואם לא די בכך הנכדה הינה מורדת בסבתה ואינה מקיימת עמה כל קשר. 

"הלכה היא כי ילד אשר מורד בהוריו, לא בכל מקרה יחייבו אותם במזונות, כל שכן כשמדובר בסבתא", אומרת עו"ד אלמן ומוסיפה כי לאור העובדה כי אמה של הנכדה גובה את מלוא סכום דמי המזונות מהביטוח לאומי והן מקבלות אחזקת בית מלאה, טובתה של הנכדה איננה נפגעת כלל וכלל ולכן התנאים הקבועים בחוק אינם מתקיימים.

"אמה של התובעת מבקשת לעשוק קשישה אלמנה בת 77 שאינה נמצאת בקו הבריאות וסובלת ממחלות רבות, ולהגדיל סכום  מזונות ביתה על חשבון הקשישה, מבלי לתבוע להגדלת מזונות בגין שינוי נסיבות, וזאת בעוד היא מקבלת את כל הסכום שנפסק לה ואף יותר, על פי דין" אומרת עו"ד אלמן ומבקשת לדחות את כתב התביעה על הסף ולחייב את התובעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כדין.