בג"ץ דחה עתירה נגד מאסר ההורים מעמנואל

בג"ץ דחה את עתירת ארגון "שורת הדין" נגד מאסר הורי תלמידות המגמה החסידית מעמנואל, אשר נאסרו למשך שבועיים בגין ביזיון בית המשפט.

תגיות: עמנואל
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' בתמוז תש"ע

שופטי בג"ץ, אשר גרוניס, ניל הנדל ועוזי פוגלמן, דחו את עתירת ארגון "שורת הדין" נגד מאסרם של הורי תלמידות המגמה החסידית מעמנואל, אשר נאסרו למשך שבועיים בגין ביזיון בית המשפט.

"הלכה מושרשת היא כי בית המשפט הגבוה לצדק אינו משמש ערכאת ערעור על החלטות אחרות שנפסקו על ידי בית המשפט העליון", קבעו שופטי בג"ץ.

בעתירה, אשר הוגשה נגד משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר נטען, כי בג"צ אינו מוסמך ליתן החלטות וצווים כנגד אנשים פרטיים. חוק יסוד: השפיטה המעגן את סמכויות בג"צ קובע במפורש, כי בג"צ רשאי ליתן צוים כנגד גופים מנהליים בלבד, דהיינו, כנגד רשויות המדינה, רשויות מקומיות, פקידים  וגופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, בתי משפט, בתי דין וגופים ואנשים בעלי סמכויות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות על פי דין, ובתי דין דתיים. עוד קובע חוק היסוד, כי כל סמכות אחרת תוענק לבית המשפט העליון לפי חוק.

החוק לא העניק לבג"צ סמכות לדון אנשים פרטיים או ליתן צוים כנגד אנשים פרטיים, ובג"צ אינו רשאי ליטול לעצמו סמכות שכזו.
על פי הנטען בעתירה, בפסק דינו קבע בג"צ, כי ההורים מסייעים בהפרת פסק הדין ועל כן ניתן להוציא נגדם צוים לפי פקודת בזיון בית משפט. בית המשפט הסתמך על הלכת מוניות לוד. באותו מקרה ניתן צו מניעה כנגד חברות מוניות האוסר עליהן להסיע נוסעים משדה התעופה לוד. מאחר והצו לא נאכף על ידי נהגי המוניות באותן חברות, הוציא בית המשפט המחוזי בפניו התקיים ההליך צו לפי בזיון בית משפט כנגד הנהגים עצמם. ואולם באותו מקרה בית המשפט המחוזי היה מוסמך ליתן צו כנגד אנשים פרטיים במסגרת הליך אזרחי, ועל כן ההחלטה היתה חוקית.

העתירה מצויין כי במקרה שלפנינו, בג"צ אינו מוסמך ליתן צו כנגד אנשים פרטיים, שכן החוק לא הסמיכו, גם אם אנשים אלה מסכלים ביצוע פסק דין. הורי התלמידים מעמנואל לא היו צד לעתירה כנגד בית הספר וכנגד משרד החינוך, ולו היתה מוגשת עתירה כנגדם היא היתה נדחית על הסף. פסק הדין שניתן בעתירה לא הופנה כלפי ההורים כלל ולא יכול היה להיות מופנה כלפיהם. לכן גם אכיפת פסק הדין אינה יכולה להיעשות באמצעותם.

עוד נכתב כי נטילת סמכות על ידי בג"צ כלפי אנשים פרטיים מהווה תקדים מסוכן, משום שאין לדבר גבול. לשם אכיפת פסק דינם יכלו שופטי הבג"צ גם להורות על מאסרו של האדמו"ר מסלונים או על כל אחד ממאה אלף המפגינים שעודדו את ההורים בלכתם לבית המאסר. בג"צ נועד להגן על האזרח מפני מעשי הרשויות, ושם יש לתחום את סמכויותיו. ההגנה של האזרח מפני האזרח שמורה לבתי המשפט הפליליים והאזרחים.

לדברי יו"ר שורת הדין, עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, "בג"צ הרחיב את פרשנות החוק המגדיר את סמכויותיו ומתח אותו כמעט עד קצה גבול היכולת. אבל שום פרשנות איננה יכולה להעניק לבג"צ סמכות שהחוק במפורש לא נתן לו. לאנשים פרטיים אין חובה למלא אחר פסק דין שניתן כנגד רשויות המנהל, גם אם מדובר בפסק דין של בית המשפט העליון. אם פסקי הדין של בג"צ אינם מבוצעים, קיימים מנגנונים שונים לאכוף אותם. צו שבג"צ מוציא בחריגה מסמכות איננה אחד מהם".