מנכ"ל עיריית י-ם: חביליו הסתיר מידע קריטי

מנכ"ל עיריית י-ם פנה במכתב חריף ליועץ המשפטי לעירייה, בו הוא טוען כי חביליו הסתיר צו לעיכוב אטימת בית יהונתן.

תגיות: בית יהונתן
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' בתמוז תש"ע

מנכ"ל עיריית י-ם: חביליו הסתיר מידע קריטי-ערוץ 7
בית יהונתן

מנכ"ל עיריית י-ם, יאיר מעיין, פנה במכתב חריף ליועץ המשפטי לעירייה, יוסי חביליו, לאחר שלטענתו התברר לו, כי חביליו הסתיר צו שהוציא בית משפט לעיכוב אטימת בית יהונתן עד לתאריך ה-30 ביוני.

במכתבו מציין מעיין, כי דבר הצו נודע לו במקרה, לאחר שחביליו לא עדכן אותו בדבר הוצאתו, למרות ש"דבר הוצאת הצו היה נהיר לך".

מעיין תוקף את חביליו וטוען כי "כלל לא עלה בדעתך לעדכן את הגורמים הרלוונטיים במשטרה כי מימוש הצו מעוכב לא כל שכן לעדכן את גורמי העירייה הרלוונטים".

"ידועות לך המשמעויות הרות האסון שיכלו להגרם בשל התנהגותך זאת. כיועץ המשפטי של עיריית י-ם ומי שיושב בראש מחלקת התביעה. הינך נדרש לעדכן את הגורמים האמונים על מימוש הצו שעה שהוברר לך כי ניתנה החלטה לעכבו", הוסיף מעיין.

מעיין מציין, כי "לא אחת הבעת דעתך כי יש לממש את צו האיטום בבית יהונתן לאלתר ללא התחשבות ביוזמה התכנונית שמקדמת העירייה, ואף סרבת באופן נחרץ למתן ארכות בעניין זה ברם יש לעשות כן עפ"י דין ולא "בגניבה" תוך התעלמות מהחלטות בית המשפט ופגיעה בשלטון החוק".

לדבריו, "יתכן והתנהגותך עולה לכאורה כדי פגיעה באמון המקצועי הנדרש מממלא תפקיד כיועץ המשפטי לעירייה, והיא אף חוזרת ומתווספת לשורת התנהגויות אשר טיבן הובהר לך לא מכבר".