פקטור לנבחנים בבגרות במתמטיקה

משרד החינוך העניק פקטור לנבחנים בבחינת הבגרות במתמטיקה, מועד קיץ תש"ע, במטרה למנוע פגיעה בנבחנים

אורנית עצר , כ"ה בתמוז תש"ע

פקטור לנבחנים בבגרות במתמטיקה-ערוץ 7
תלמידים במבחן בגרות
פלאש 90

משרד החינוך סיים את תהליך בדיקת בחינות הבגרות במתמטיקה (מועד קיץ תש"ע). הבדיקה כללה התייחסות לתנאי ההיבחנות המיוחדים שהיו ביום הבחינה.

בתהליך הבדיקה הושוו תוצאות הבחינה במועד הקיץ לנתונים הרב שנתיים באותם שאלונים, כפי שנוהג המשרד לעשות במקרים דומים, תוך התמקדות בשלושה קריטריונים: ממוצע ציונים, אחוז הנכשלים ואחוז המצטיינים. בדיקת תוצאות הבחינה למול שאלונים רב שנתיים, אפשרה לגורמי המקצוע במשרד החינוך לבחון את השפעת תנאי ההיבחנות המיוחדים על תוצאות הנבחנים.

לאחר בדיקת הנתונים הוחלט ע"י גורמי המקצוע במשרד להעניק פקטור לנבחנים מתוך מטרה למנוע פגיעה בתלמידים. הפקטור נכלל בציוני התלמידים למועד קיץ תש"ע כפי שהועברו לבתי הספר השבוע.

ממשרד החינוך נמסר כי ציוני בחינת הבגרות במתמטיקה ואנגלית, מועד א' של קיץ תש"ע, יעלו מחר בבוקר (ה', 8/7/10) לאתר משרד החינוך, לצפיית נבחנים אינטרניים (תלמידי בתי ספר ובוגרים) ונבחנים אקסטרניים. הצפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמא. על מנת להשתמש בקוד המשתמש והסיסמא בזמן פרסום הציונים, מומלץ לבדוק את תקינותם מראש.

קישור לבדיקת סיסמא:  http://www.edu.gov.il/code

קישור לצפייה בציונים:  http://meyda.education.gov.il/bagrut

ניתן להיכנס גם דרך דף הבית של אוח – אתר משרד החינוך: http://www.edu.gov.il