סנקציות למחרימי ישראל

הכנסת אישרה היום (ד) בקריאה טרומית, ברוב של 35 ח"כים את הצעת החוק של אלקין ואלדד האוסרת הטלת חרם מחמת קשר עם מדינת ישראל.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ג' באב תש"ע

השחורה של פלסטיב בדרך להשמדה
השחורה של פלסטיב בדרך להשמדה
פורום הפתח'

הכנסת אישרה היום (ד) בקריאה טרומית,ברוב של 35 ח"כים את הצעת החוק של יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין, ח"כ אריה אלדד וקבוצת ח"כים נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה האוסרת הטלת חרם מחמת קשר עם מדינת ישראל. החוק חל על מי שיוזם או מעודד הטלת חרם על יחידים, מפעלים, חברות, וארגונים בכל שטחי מדינת ישראל.

בארה"ב קיים חוק האוסר על אזרחיה להשתתף בחרמות המוטלים על מדינות ידידותיות ובהן גם ישראל. נראה שלאור המציאות בישראל, נדרש חוק דומה שיחול גם על אזרחים ישראליים.

על פי הצעת החוק, גוף יוכל לתבוע פיצויים מיוזם או מעודד חרם בסך של 30,000 ₪ אף ללא הוכחת נזק ויוכל גם לזכות בסכום נוסף בכפוף להוכחה של שיעור הנזק. בליכוד מציינים כי החוק בא לתת מענה למגוון רחב של חרמות, כלכליים, אקדמיים ודומיהם כפי שנתקלנו לאחרונה בישראל.

יו"ר הקואליציה, ח"כ זאב אלקין אמר "אסור לנו לקבל את החרמות על מדינת ישראל, בין אם מדובר בחרם אקדמי או כלכלי. על המדינה להתגונן מפני תהליכי אי הלגיטימציה שגוברים בתקופה האחרונה ולתת פיצוי הולם לנפגעים מכך. התמיכה מקיר לקיר בחוק מוכיחה כי חברי הכנסת מכירים בנחיצות שמירת האיזון בין זכויות דמוקרטיות לבין פגיעה מכוונת בגופים ישראליים."

על פי דברי ההסבר: האיזון בין טובת הציבור והמדינה לבין חירויות הפרט בא לידי ביטוי בהגבלת תחולת החוק על יזמי חרמות או מקדמי חרמות, תוך הימנעות מהגדרת שיקולי הפרט בבואו לבחור לרכוש מוצר או שירות כחרם על פי חוק זה.

ח"כ אריה אלדד אמר היום "הכנסת יצאה היום למלחמת חקיקה נגד הרשפ והמשת"פים היהודים השותפים עם אבו מאזן וסלאם פיאד בחרם על מוצרי יו"ש. גם אם הממשלה מעדיפה להכנע לחרם כדי לא להפריע למו"מ עם אבו מאזן וגם אם שר המשפטים מנסה למחוק מהחוק את הסעיפים החשובים שלו,החוק עבר היום בקריאה טרומית ככתבו וכלשונו ויעבור להמשך חקיקה בכנסת שהיא הריבון ובידה להחליט מה יכיל החוק בסופו של דבר".