בית יהונתן
בית יהונתן

תושבי בית יהונתן שבכפר השילוח הגישו לנשיאת בית המשפט העליון בקשה למשפט חוזר, עקב גילוי ראיות חדשות המוכיחות את אפלייתם, אשר לטענתם מקימות זכות ל"הגנה מן הצדק".

לטענת המבקשים, "בכל הנוגע לאכיפת דיני התכנון והבניה באזור כפר השילוח סילוואן, לוקה פעולתם של גורמי האכיפה במחדלים חמורים ביותר, בהזנחה מתמשכת ושיטתית של חובתן להביא להריסה בפועל של מבנים שנבנו ללא היתר כדין, בהעלמת מידע ועובדות רבות מעיני גורמים שלטוניים ממונים, "טיוח" המחדלים ואוזלת ידן של הרשויות באמצעים שונים ומגוונים, הימנעות מלבקש כי הצווים המוטלים בהליכים הבודדים הננקטים יוטלו על הוועדה המקומית (בהחרגת המבנה נשוא ההליך העיקרי כמובן), ועוד כהנה וכהנה".

"במצב דברים זה, ולאחר שקיומם של שנים-עשר המבנים הובאו לידיעתן של מחלקת הפיקוח והמחלקה המשפטית בעיריית ירושלים, אין זה מתקבל על הדעת, כי הרשויות ממשיכות להתעלם ולעצום את עיניהן מול מאסת הבניה הבלתי-חוקית בשכונת סילוואן, זולת המבנה בו שכנו המבקשים, אשר אינו יורד מסדר היום של המחלקה המשפטית, ואף שימש את פרקליט המדינה בביקורת שהוטחה כנגד ראש עיריית ירושלים ופורסמה בכלי תקשורת רבים", הוסיפו התושבים בבקשתם.

"עיון בראיות החדשות כאמור מבהיר כי בניגוד לאמור בהחלטת בית משפט קמא האכיפה (הדלה - כפי שנטען בהחלטת בית המשפט קמא) איננה נובעת ממצוקת כוח אדם ומקשיי אבטחה כלל ועיקר, ואינה מבוצעת על פי מדרג כלשהו כפי שקבע בטעות בית המשפט קמא - מבלי להסתמך על כל עדות. העדר האכיפה נובע ממדיניות ברורה ומוצהרת, עליה הוחלט במחלקת התביעה העירונית בראשות יועמ"ש העירייה והיא אכיפת החוק רק בנוגע למבנה בית יהונתן בו שוכנים יהודים", מוסיפים המבקשים.