בעקבות תערוכת השיטנה שהוצגה במכללת 'שנקר' שלחו כמה מן הרבנים המופיעים בהודעה המפוברקת שבה הוצגו כאילו הם קוראים להרוג אפיקורסים וכופרים והרג זה הוא מצווה חשובה בעיקר בתקופה זו מכתב תקיף לנשיאת 'שנקר', שרת החינוך לשעבר פרופ' יולי תמיר ולמנכ"ל מכללת שנקר דרור קווה. במכתבם תובעים הרבנים, ששיגרו את המכתב באופן אישי ולא קבוצתי, מההנהלה ונשיאות המכללה להסיר מיידית את שמם מהתערוכה ולהתנצל מיידית על הכללתם בה.

במכתב מביעים הרבנים את סלידתם הגורפת ממיצג השיטנה.

להלן נוסח מכתב הרבנים:

הנדון: דרישה להתנצלות ולהסרה מידיית של פרטי האישיים מכרזה שפורסמה כחלק מתערוכת עבודות בוגרים של מכללת שנקר

א. לתדהמתי הבוקר, ערב תשעה באב, גיליתי כי שמי ותוארי המפורשים נכללו ברשימת רבנים אשר "קוראים להריגת יהודים" וזאת כחלק מפרוייקט גמר מטעם מכללת שנקר שפורסם באתרי אינטרנט שונים. יצויין כי גיליתי זאת בעקבות תגובות רבות שקיבלתי על "חתימתי" על מסמך מזויע שכזה.

ב. אין לי שום כוונה להתייחס לתוכנה של התערוכה עצמה, תוכן המעורר שאט נפש, ועל הצגתה בדיוק בימים אלה, ימי האבל הלאומי על החורבן, שנגרם בין השאר בשל שנאת חינם.

ג. על פי עצה משפטית שקיבלתי אני פונה אליכם בדרישה להסיר את שמי המפורש שנזכר בתערוכת הבלע שבנדון לאלתר ולפרסם הכחשה והתנצלות מיידיים בכל האמצעים שבהם נעשתה ההפצה המוקדמת, לפיה יובהר כי לא היו דברים מעולם וכי מעודי לא חתמתי על קריאה לרצח יהודים או כל אדם אחר חלילה וחס.

ד. הפרסום כבר גרם לי נזק רב ועוגמת נפש גדולה וכל עיכוב בהסרתו ובפרסום ההתנצלות עלולים להגביר נזקים אלה וד"ל.

ה. לא למותר לציין כי אף שלכאורה חוסה הפרסום תחת איצטלה של חירות אמנותית הרי שאין בכך כדי להתיר עלילות דם ופגיעה בשמי הטוב.

ו. באם לא תיענו לדרישתי על אתר, אאלץ לנקוט בכל האמצעים הקבועים בדין שעומדים לרשותי להגן על שמי הטוב ולמצות זכויותי. דבר שיהיה כרוך מן הסתם בעלויות מיותרות.

ז. אין במכתב זה כדי להוות ויתור ו/או הודאה כלשהם.

ח. אנא הודיעו לי ישירות לנייד שמספרו _______  כי אכן בוצעה המחיקה ופורסמה ההתנצלות.

בברכה,

הרב _______

רב היישוב ______

ד. נ. _______

מיקוד ______

 

העתקים למכתב זה נשלחו לדנה עזריאלי, יו"ר חבר הנאמנים של מכללת שנקר ולצבי בר, ראש עיריית רמת גן.