אודי דוידי וסיני תור פותחים את הקיץיוני קמפינסקי, יד בנימין