השופט טירקל
השופט טירקליוני קמפינסקי

שורת ארגוני נשים מתכוונת לעתור מחר (שלישי) לבג"ץ נגד הרכבה נטול הנשים של ועדת החקירה לבחינת אירועי המשט, ועדת טירקל.

העתירה הוגשה לאחר שביום ראשון החליטה הממשלה לצרף לוועדה את פרופ' מיגל דויטש ואת ראובן מרחב כחברים קבועים. בנוסף לאלה ישמשו בוועדה עוד שני משקיפים זרים.

בעתירה טוענות המשפטניות מארגוני הנשים נגד הרכבה של הוועדה. "יצוין כי קיים חשש כבד לפיו בהיעדרן של נשים בהרכב הוועדה, והוספת עוד גברים לוועדה, תיעלם לחלוטין תפיסה של נשים ביחס לאירועי המשט, וביחס לציבור הנשים שנמצאות במצור ברצועת עזה", נמסר.

נזכיר, כי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קבע כי למרות הקושי המשפטי, הרכבה המורחב של ועדת טירקל חוקי למרות העובדה שאיננו כולל אף אשה.

ממשרד המשפטים נמסר, כי בישיבת הממשלה קבע היועץ, כי "אי מינויה של אישה לכהן בועדת הבדיקה דנן מהווה קושי משפטי, אך לנוכח האמור במכתבים מטעמו של יו"ר הוועדה, כב' השופט טירקל, ועל רקע המאמצים שנעשו בניסיון למנות אישה כחברת ועדה, הרי שבנסיבות העניין, אין בכך כדי להוות מניעה משפטית למינויים המוצעים".

עם זאת, במשרד המשפטים סייגו את ה"הכשר" שנתן ויינשטיין למינויים, וקבעו כי מדובר בחוות דעת משפטית ולא ציבורית.