המומחה לרפואת ילדים והרופא להתפתחות הילד ד"ר בועז רפפורט עורר בחודשיים האחרונים דיון תקשורתי וציבורי סביב שיטת הטיפול הנהוגה בתוכנית הטלוויזיה "סופר נני". רפפורט טען כי התוכנית מסבה נזק לילדים הנוטלים בה חלק. בדבריו התייחס לתוכנית שבה נמנעה מילד ארוחת הערב, מעשה זה הוביל את רפפורט להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור ברשות השנייה ולמועצה לשלום הילד כשבבסיס תלונתו עומדת העמדה הרפואית והחינוכית החד משמעית שאוכל אינו יכול להוות עונש או פרס עבור ילד במסגרת טיפולית או חינוכית. בנוסף, טען ד"ר רפפורט, שבמקרים כפי שהוצגו בתוכנית, ישנו צורך באבחון רפואי רחב על מנת להבין את מלוא הפרופיל של הילד ובהתאם לכך לקבוע את תוכנית ההתערבות.

דבריו של רפפורט וההד התקשורתי והציבורי שנוצרו גרמו לוועדה לשלום הילד בכנסת להתכנס לדיון בתכנית במטרה להגן על הילדים.

במכתב התגובה של הרשות השנייה לרפפורט, שהעתקים ממנו נשלחו לשר התקשורת ח"כ משה כחלון, ליו"ר הועדה לשלום הילד ח"כ דני דנון, לח"כ אורית זוארץ, לסמנכ"ל הרשות השנייה איילת מצגר ולמנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד ד"ר יצחק קדמן, מודה נציב תלונות הציבור גיורא רוזן כי על שולחנו הצטברו תלונות נוספות בעניין התוכנית. במכתב מציין רוזן כי עמדותיו ונימוקיו של ד"ר רפפורט מקובלות וכי טענת הזכיין כי לילד הספציפי שנמנעה ממנו ארוחה לא נגרם נזק בריאותי היא אולי נכונה, אך כל מטפל מקצועי יידחה גישה זו על הסף, מה גם שהדברים המשודרים מהווים עניין לחיקוי ודרך ניסוי עבור הורים נוספים.

לעניין נושא חשיפת הילדים צוין במכתב התגובה כי צורת חשיפתם של ילדים היא בעייתית מאוד מבחינת החוק וגם ההגנה עליהם ראויה להיבדק, ניראה כיצד ימוצה הדיון הפרלמנטארי בנושא.

את המכתב חתם נציב תלונות הציבור: "גם הזכיינים וגם הרשות השנייה חייבים להיות הרבה יותר ביקורתיים ובאחת זהירים בכל הקשור לתוכניות מציאות המנסות להציג סיוע בעל אופי אישי וטיפולי. העניין הוא עקרוני, ככזה ראוי שמוסדות הרשות השנייה יבחנו את הכללים, בעצה אחת עם מומחים, בהינתן שטובת הציבור היא כלל הברזל".

רפפורט אומר שבתור רופא מומחה ימשיך לפעול במלוא המרץ על מנת למנוע פגיעה בילדים ועל מנת להגדיל את מודעות הציבור כיצד נכון לאבחן ולעזור לילדים ולמשפחות הנמצאים בסוג זה של מצוקות.

עוד הוא מוסיף ואומר כי הרשות טיפלה במכתב שהפנה אליה לשביעות רצונו ומקווה שיהיה לכך גם המשך מעשי.