השופט טירקל
השופט טירקלפלאש 90

פרקליטות המדינה דוחה את טענותיהם של ארגוני הנשים נגד אי שילובן של נשים בוועדת טירקל הבודקת את אירועי המשט לעזה.

בתגובה לעתירה טענה המדינה כי נעשו ניסיונות לשלב נשים בועדה וכי נעשו פניות לשלוש נשים בעלות מומחיות רלוונטית, פרופ' רות לפידות, פרופ' יפה זילברשץ ופרופ' גבריאלה בלום, אך שלושתן סרבו לכהן בוועדה.

בנוסף טענה הפרקליטות כי שתי מועמדות נוספות נפסלו בשל החשש כי התבטאות קודמת שלהן בנוגע למשט תפגע באמון הציבור, הן בארץ והן בחוץ לארץ, בנוגע לאובייקטיביות הוועדה.

כמו כן נטען כי הרחבה של ההרכב תפגע ביעילות עבודת הוועדה. עוד נקבע כי דין הבקשה למתן צו ביניים שעניינו השהיית דיוני הוועדה להידחות.