בג"ץ אישר: אולמרט לא יועמד לדין בפרשת בל"ל

שופטי בג"ץ דחו את עתירת תנועת אומ"ץ נגד פרקליט המדינה, בדרישה להורות על העמדתו לדין של ראש הממשלה לשעבר אולמרט בפרשת בנק לאומי.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה באב תש"ע

חרג? אולמרט
חרג? אולמרט

שופטי בג"ץ, מרים נאור, עדנה ארבל ועוזי פוגלמן, דחו את עתירת תנועת אומ"ץ נגד פרקליט המדינה, בדרישה להורות על העמדתו לדין של ראש הממשלה לשעבר אולמרט בפרשת בנק לאומי.

השופטים קבעו, כי למרות שפתיחתה של חקירת המשטרה התבססה על מידע שהיה בו בכדי להצדיק חקירה, החלטתו של פרקליט המדינה משה לדור לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות עומדת במבחן הסבירות.

נזכיר כי החשדות כלפי אולמרט נגעו לפעילותו במכרז למכירת מניות השליטה בבנק לאומי, זאת בתפקידו כשר אוצר, אז פעל על פי החשד לשיפור תנאי המכירה לטובת קבוצה בשליטת איל ההון פרנק לואי.

במהלך ניהול הליך המכירה נפגש אולמרט עם חלק מנציגי המתמודדים הפוטנציאליים. הוא נמנע מליידע בעניין זה את הדרג המקצועי במשרד האוצר, אשר ליווה את ההליך. בפגישות נידונו הדרכים לשינוי מבנה האופציה במטרה להקל על המשקיעים האסטרטגיים.

כאמור, לא מצאו השופטים עילה להתערבות בהחלטת פרקליט המדינה, אולם ציינו כי "התמונה המצטיירת מהחלטת פרקליט המדינה אינה מותירה את המעיין בה בתחושה נוחה. גם אם פרקליט המדינה מצא כי ראיות מספיקות להגשת כתב אישום אין, התמונה המצטיירת מהראיות שישנן, מדאיגה".

לדברי השופטת ארבל, אשר כתבה את חוות הדעת העיקרית, "המצב בו מעגלים משפחתיים וחבריים משחקים בערבוביה כאשר על הפרק עומדת מכירת נכסי מדינה שבשוויים ובמשמעותם ליציבות המשק אין להקל ראש, אינו תקין".

"גם אם לא נמצאו ראיות לכך שהמשיב 2 (אולמרט - ש.פ) ביקש או התכוון לפעול לטובת קבוצה מסוימת בהליכי המכירה, בוודאי יש בהתנהלות שתוארה, ובפרט בפגישות הפרטיות עם עורכת הדין והמידע שנמסר לה, כמו-גם באי-תיעוד הפגישות ואי-דיווח עליהן ועל ניגוד העניינים בו נמצא המשיב 2, יותר מטעם לפגם", הוסיפה ארבל.