לוקח אחריות. אשכנזי
לוקח אחריות. אשכנזיפלאש 90

בעדותו בפני חברי ועדת טירקל מציג הרמטכ"ל, רב אלוף גבי אשכנזי, מסמכים, תצלומים ואף סרטון מיוחד ובו פרטים אודות אירועי משט הטרור וההיערכות הצבאית לקראתו.

בתום דברי הפתיחה של אשכנזי הוא צפוי להשיב לסדרת שאלות של חברי הוועדה שככל הנראה יבקשו לברר אילו חלופות מבצעיות הציג הצבא בפני חברי הקבינט הצבאי טרם הפשיטה על ספינות המשט.

בדבריו התייחס אשכנזי לכשלי המודיעין שקדמו לפשיטה הצה"לית על המרמרה. לדבריו ארגון ה-IHH שהוביל את המשט לא עמד בראש סדר העדיפות המודיעינית של צה"ל, בין השאר בשל היותו ארגון הפועל בתורכיה, מדינה ידידותית בדרך כלל לישראל מזה שנים.

כמו כן קבע הרמטכ"ל כי כשל נוסף הוא שהחיילים לא ירו בפתח הפשיטה באופן מיידי ירי מדוייק ולא להסתמך על כוחם של כמה רימוני הלם שישתקו את המצויים על סיפון הספינה. החלטה זו התקבלה בשל אותו ליקוי מודיעיני שלא חשף מראש את כוונתם האמיתית של משתתפי המשט. עוד קובע הרמטכ"ל כי אם יצטרך צה"ל להשתלט על משט דומה יעשה זאת תוך שימוש באמצעים אחרים לחלוטין ותוך ירי מדוייק לעבר המחבלים.

עם זאת קבע אשכנזי כי האחריות הכוללת על המבצע מוטלת על כפתיו כראש המטה הכללי וכאחראי כולל על פעילות צה"ל.

כאן המקום להזכיר את דבריו של שר הביטחון אהוד ברק אתמול במהלך עדותו בפני חברי הועדה. על פי דברים אלו היו לא מעט כשלים מודיעיניים הנוגעים להיערכות לקראת הפשיטה על המשט, ולאחריו הוברר כי היו בעיות תיאום בין גורמי מודיעין שונים שהובילו ככל הנראה לכשלים. ברק אמר שלא ידע על בעיות תיאום אלו. יתכן והרמטכ"ל אשכנזי יצטרך להשיב גם לשאלות סביב סוגיה זו.

יצוין כי מרבית עדותו של אשכנזי צפויה להימסר בדלתיים סגורות.

כאן המקום לציין כי ועדת טירקל מתכוונת לזמן אליה את הפרקליט הצבאי הראשי להעיד בפניה.