השופט טירקל
השופט טירקלפלאש 90

ראש הממשלה נתניהו החליט כי לא יצרף אישה לועדת טירקל, זאת בעקבות עמדת היו"ר, טירקל, אשר שלל צירוף אישה בשלב זה של עבודת הוועדה, לאחר שנשמעו העדויות העיקריות.

בעקבות הדיון אתמול בבג"ץ, בו דרשו השופטים מהמדינה להודיע האם תיעתר לדרישה ותוסיף אישה לוועדה, פנה שר המשפטים לראש הממשלה, אשר ביקש ממנו לפנות ליו"ר הועדה, השופט בדימוס יעקב טירקל, על מנת לברר את עמדתו.

טירקל השיב לשר המשפטים נאמן, כי לנוכח העובדה ששלב שמיעת העדויות העיקריות כבר הסתיים אין מקום לצרף בשלב זה אישה לוועדה.

ראש הממשלה מסר דרך שר המשפטים למחלקת הבג"צים בפרקליטות, כי לאור עמדתו של השופט טירקל אין בכוונתו לכנס את הממשלה על מנת למנות אישה כחברה בוועדה.

בפרקליטות מציינים עוד, כי לנוכח הקמת הועדה הבינלאומית אין מקום ליצור עיכוב נוסף בעבודת ועדת טירקל. "גם אם יסבור בית המשפט כי נפל פגם (באי מינוי אישה לוועדה - ש.פ.), אזי בעת הזו אין מקום אין מקום לתת סעד המחייב את הממשלה להוסיף חברה/שתי חברות נוספות לועדת טירקל".