הרב פרומן
הרב פרומן פלאש 90

רבה של תקוע, הרב מנחם פרומן, סבור שאין לעבור בשתיקה לנוכח הזמנתם של רבנים לחקירה, "יש פה ספר שרצוף בדברי תורה, להזמין רבנים שתומכים בספר לחקירה, זו עובדה מזעזעת. מזעזע שרב שכתב ספר עומד לחקירה, המצב הזה שבתוך עם ישראל עומד רב לחקירה באשמה שהוא מטיף להריגת ערבים זה מצב שמשגע אותי".

לדבריו דברים מסוג זה לא מקרבים את הציבור ליהדות, "זה שאלפי צעירים רגישים שומעים בחדשות שרב שמטיף לשנאת גויים נחקר, זה מזעזע, כי המשימה היא לחזור בתשובה, ומתוך הכרות אישית שלי עם הצעירים, המחסום הגדול מחזרה בתשובה זו הדיבה שמוציאים על התורה שכאילו מביאה לידי שנאה ושנאת הגויים".

הוא מציין כי ידיעה על רב שנחקר גורמת נזקים רבים, "כשרב נחקר באשמה שהטיף לרצח גויים, הידיעות האלה מתלבשות על החשד שקיים בחברה החילונית שהתורה פירושה שנאה, בשעה שהתורה היא אהבה, היא מביאה מסר של אהבה לעם ישראל ולכל העמים".

הרב פרומן קורא להפיץ את האהבה, "יש היום צימאון גדול לדברי תורה ומה שמונע את זה, זו אותה שמועה שהתורה מביאה לשנאה ומלחמות, זה מה שמשגע אותי באופן אישי וגורם לי לעשות מעשים ממש משוגעים כמו להיפגש עם שונאי ישראל".

הרב פרומן אומר שהספר של הרב שפירא צריך להילמד אך אינו נועד לביצוע, "אדם שמקורב לרב שפירא, אמר לי, האם יעלה על הדעת שיהודי יוציא ספר שדן בהלכות הוצאה להורג של יהודי מחלל שבת, האם זאת הדרך של התורה לקשר אליה את הצעירים".

לדבריו הפתרון למשבר שנוצר הוא הודעת הבהרה של הרבנים, "הפתרון שאמרתי לרב גינזבורג והרב שפירא זה שיבהירו שזה ספר תיאורטי שדן בענייני תורה כשלעצמם בלי שום השלכה מעשית, שיבהירו שהתורה היא אהבת כל הנבראים וזה מה שיביא הרבה טוב לעם ישראל".