השופט טירקל
השופט טירקליוני קמפינסקי

בית המשפט העליון הורה למדינה לדון עד לסוף החודש בצירוף של לפחות אישה אחת לוועדת טירקל, השופטים הוסיפו כי אם עד סוף החודש יסרבו נשים לכהן בוועדה הרי שהמדינה תצא ידי חובתה.

עו"ד תמר הרפז מפורום נשים ציוניות סבורה שהחלטת בית המשפט הייתה צפויה, "זו החלטה צפויה, כי היו פה גורמים עם אג'נדה מסוימת שרצו להכניס נשים מחוגי השמאל, כאלה שתתנגדנה למשט, נשים שמתייחסות למדינה כמדינה כובשת".

לטענתה מדובר בארגוני שמאל במעטה של ארגונים לזכות האישה, "ארגונים כמו -איתך-מעכי, ארגונים עם אג'נדה של השמאל, ארגונים שהם ממש לא בקונצנזוס. למשרד שלנו הגיעו תכתובות פנימיות שלהם שהם רוצים להכניס לוועדת טירקל נשים עם השקפת עולם מאוד מסוימת, כאלה שמקורבות לקואליציה של נשים לשלום, מדובר בארגונים שקראו בעבר להטלת חרם צרכני על תוצרת ישראלית".

היא מקווה שאותם ארגונים לא יצליחו להעמיד מועמדת משלהם, "מבחינה מקצועית אני לא בטוחה שיש להם אישה שיכולה להתאים לוועדה, אני מניחה שהם יגישו רשימה של נשים משלהן, לצערי לנו אין את התקציבים שיש להן, יש כאן הרבה עמותות שמאל שמעורבות שכולם משויכות לשמאל הרדיקלי ויש להם הרבה מאוד כסף".