זיוף. אייל ארד
זיוף. אייל ארדפלאש 90

בבקשה שהגישה לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה מציינת המדינה, כי נמצאה תשתית ראייתית לטענת אייל ארד לפיו "מסמך גלנט" הוא מזוייף.

בעקבות ההתפתחויות בחקירה מציינת המדינה כיח בשלב זה אין לה צורך בקבלת המסמך, וכי תבקש את קבלתו רק בסיום החקירה, על מנת לוודא שאין בו דבר היכול להועיל להגנה במשפט שייתקיים אם אכן יתקיים.

למרות זאת ואולי בעקבות זאת, מבקשת המדינה למנוע את החזרת המסמך לידי חברת החדשות של ערוץ 2 ולהותירו בכספת בית המשפט.

לטענת המדינה, החזרת המסמך בשלב זה עלולה לפגוע בחקירה, ובנוסף "אף אם לא תימצא תשתית ראייתית להגשת כתב אישום, מדובר במסמך המהווה הוא גופו עבירה, ומוצגים שכאלה אינם מוחזרים למי שנתפסו מידיהם שכן יש למנוע כל שימוש בלתי זהיר בעתיד בזיוף".