מאיר דגן
מאיר דגן

מכתב חריף ששיגר עו"ד יהושע גוטליב, מרכז ועדת טירקל לחקר אירועי המשט לעזה, לראש המוסד, האלוף במיל' מאיר דגן, חושף מעט מהמתרחש מאחורי הקלעים של עבודתה.

במכתב מציין עו"ד גוטליב, כי למרות פניות חוזרות ונהשנות למוסד ולעומד בראשו, הן בכתב והן טלפונית, נמנעו אלו מלהעביר לועדה חומרים הנוגעים להטלת הסגר הימי על הרצועה עד היום בשעה 17:00, זאת למרות שראש המוסד עתיד להעיד בפני הועדה כבר מחר.

לאור זאת מציין עו"ד גוטליב במכתבו לדגן, "הועדה תיאלץ לשקול את הצעדים שבכוונתה לנקוט בשל כך".

גוטליב, המציין שפנייתו באה בשמו של יו"ר הועדה, השופט בדימוס יעקב טירקל, העביר העתקים מהמכתב גם ללשכת ראש הממשלה, ליועץ המשפטי לממשלה ולמזכיר הממשלה.

דקות לאחר הפרסום הודיעה לשכת ראש הממשלה, כי החומרים יועברו לועדה עוד הערב, או לכל המאוחר מחר בבוקר.