ללא שיניים אבל עם אמירה. ועדת טירקל
ללא שיניים אבל עם אמירה. ועדת טירקלפלאש 90

ראש המוסד, מאיר דגן, העביר הערב (שני) לועדת טירקל את החומרים הנוגעים לעדותו, אותם דרשו ממנו חברי הועדה. לחומרים מצורף ממזכיר הממשלה, עו"ד צבי האוזר, בו הוא מבהיר בשם ראש המוסד כי הוא מכבד את הועדה וכי בכוונתו לפעול בשיתוף פעולה מלא עימה.

חברי הועדה יחלו בבוקר בקריאתם, ובמידת הצורך תידחה עדותו עד לסיום הקריאה. העדות, אשר תחישמע מחר בכל מקרה, תיערך בדלתיים סגורות.

מוקדם יותר הערב שיגר עו"ד יהושע גוטליב, מרכז ועדת טירקל לחקר אירועי המשט לעזה, מכתב חריף לראש המוסד, האלוף במיל' מאיר דגן, בו ציין כי למרות פניות חוזרות ונהשנות למוסד ולעומד בראשו, הן בכתב והן טלפונית, נמנעו אלו מלהעביר לועדה חומרים הנוגעים להטלת הסגר הימי על הרצועה עד היום בשעה 17:00, זאת למרות שראש המוסד עתיד להעיד בפני הועדה כבר מחר.

לאור זאת ציין עו"ד גוטליב במכתבו לדגן, "הועדה תיאלץ לשקול את הצעדים שבכוונתה לנקוט בשל כך".