ללא שיניים אבל עם אמירה. ועדת טירקל
ללא שיניים אבל עם אמירה. ועדת טירקלפלאש 90

עו"ד הושע גוטליב, המרכז את ועדת טירקל, פנה היום למגוון רחב של ארגונים לזכויות אדם ואירגונים נוספים אשר יש ברשותם מידע היכול להצביע על המצב ההומנטרי בעזה.

מכתבים זהים נשלחו למספר רב של ארגונים, רובם ככולם מזוהים עם השמאל הישראלי או שהם תומכים בגלוי בפלשתינים, כמו בצלם, רופאים לזכויות אדם, המרכז הפלשתיני לזכויות אדם, אל חק, המוקד להגנת הפרט.

במכתב שנשלח לאירגונים אלו נכתב כי "ככל הידוע עוסק ארגונכם במצב ההומניטארי בעזה ואנו שוקלים הזמנתכם להעיד לפני הוועדה. נודה לכם, אפוא, אם תואילו לשלוח אלינו בהקדם סקירה קצרה (בעמוד אחד ככל האפשר) של המידע שברשותכם על המצב ההומניטארי שם על מנת שהוועדה תוכל לשקול את האפשרות לזמן אתכם לעדות".

כזכור, אמר מתאם הפעולות בשטחים האלוף איתן דנגוט, בעדותו בפני ועדת טירקל לפני 3 שבועות, ב-31 באוגוסט, כי "המשט לא הגיע בשל בעיות של רעב או משבר הומניטארי. לא הייתה קיימת בעזה בעיה מבחינת האוכלוסייה אלא אך ורק בזיקה לרצון לשפר את הלגיטימיות של שלטון החמאס שנקלע למצוקה".

כמו כן הדגיש האלוף דנגוט שעל אוניית ה"מרמרה" לא היה ציוד הומניטארי כלל ועיקר, וכי בשאר האוניות היה ציוד שנכנס לעזה באופן שוטף ויומיומי לרצועת עזה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים ציין בפני הוועדה את ארבעת הנדבכים העיקריים שעל בסיסם מושתת מערך הסיוע ההומניטארי בשגרה ובחירום: "התרגום של המושג הגבלות תוך שמירת קיום חיים הומניטאריים ומניעת משבר הומניטארי", אמר האלוף דנגוט, "תורגם על ידינו לאפשר את אורח קיום של חיים שיש מזון לכולם, וכן הצרכים לתמוך את החיים: בריאות, ביוב וחשמל".

"חלק מתפקידינו הוא בהבנה של מה שקורה ברצועה, בהתייחסות לאוכלוסייה ולאזרח כדי להיות מוקד שמעלה את הצורך", אמר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף דנגוט. הוא הוסיף וסקר בפני הוועדה את הכלים ואת האמצעים הקיימים ביחידה למעקב אחר משמעויות אופן מימוש המדיניות ולצורך גיבוש תמונת מצב אזרחית שוטפת ומתמשכת התומכת בקבלת החלטות ובמתן מענה לצרכים הומניטאריים של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. האלוף איתן דנגוט ציין את הכלים שבהם משתמשת היחידה, הכוללים את הקשר והשיח עם הקהילייה הבינלאומית, את המעקב אחר דיווחים גלויים בתקשורת הפלסטינית וכן מפגשים עם בני שיח פלסטינים. בהמשך אף הרחיב האלוף דנגוט על אופן השימוש במודל "אומדן המלאים", המשמש לצורך מעקב אחר מלאי מוצרי הצריכה הבסיסיים ברצועת עזה. לדברי האלוף דנגוט, הערכות מצב אלו משמשים את הדרג המדיני והצבאי להבנת המצב בעזה.  

האלוף דנגוט סקר לקראת סיום עדותו בפני הוועדה את פעילות המתפ"ש להכנסת הציוד אשר הגיע במשט וכן פירט את היערכות היחידה טרם הגעתו, בדגש על מפגשים עם בכירי הקהילה הבינלאומית, הן למניעת הגעתו והן לתיאום הכנסת הציוד לרצועת עזה.