אנשי ישיבת הרעיון היהודי פועלים בדרך מקורית להנחלת דרכו ומורשתו של הרב מאיר כהנא לדור הצעיר. בעוד מספר ימים תחל הפצתו של ספר קומיקס העונה לשם: רבי מאיר בעל הנס - ספר על דרכו, מורשתו, ופעילותו של הרב כהנא.בספר דוגמאות רבות לפועלו בשלל נושאים ובין היתר: הפעילות שעשה בחו"ל במסגרת הליגה להגנה יהודית, פתיחת שערי ברית המועצות ועד הגעתו לישראל והקמת תנועת כך, ששמה לה למטרה להפוך את מדינת ישראל למדינה יהודית ולהאבק באויבי ישראל.ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי אומר כי בימים אלה, בהם מדברים על מורשת רבין ועל רצח פוליטי, חשוב וראוי לזכור כי גם הרב כהנא נרצח רצח פוליטי ומורשתו מלמדת היום יותר מתמיד כי הרב כהנא צדק. "יש צורך להנחיל גם לדור הצעיר את דמותו של מי שנלחם למען כבוד ישראל ופעל למען עם ישראל וארץ ישראל", אמר.