חממות בבקעה
חממות בבקעהחגי הוברמן

מח"ט הבקעה אל"מ יוחאי בן-ישי הורה היום (שני) להחרים את כל הנשק מכל יישובי הבקעה. כך טוען הפורום המשפטי למען ארץ ישראל.

בשבת האחרונה נפרצו שני בתים בישוב שדמות מחולה שבבקעת הירדן, ומתוכם נגנבו שני כלי נשק. הנשקים היו נעולים בשני מנעולים, כנדרש על-פי הוראות הביטחון.

בעקבות האירוע כי הורה מפקד החטיבה אל"מ בן-ישי לאסוף את כל כלי הנשק מתושבי יישובי הבקעה.

מנכ"ל הפורום המשפטי למען ארץ-ישראל נחי אייל שיגר מכתב למח"ט, ובו נכתב כי "הוראה זו איננה עומדת בכל קנה-מידה של סבירות, ומסכנת את תושבי הבקעה". עוד מוסיפים בפורום המשפטי, כי "לאחר אירוע כזה, המוכיח כי לעבריינים אפשרות גישה ליישובים היהודים בבקעה, והם עלולים לא רק לפגוע ברכוש אלא חלילה גם בחיי התושבים, נדרש דווקא לחזק ולהוסיף אמצעי הגנה ליישובים, ולא להיפך".

"אין ספק כי על האירוע להיחקר ולהיבדק, אך לשלול מתושבי הבקעה את אפשרותם להגן על עצמם מניסיונות פגיעה – זוהי הוראה בלתי סבירה, שלא רק שאיננה מוסיפה הגנה, אלא מחלישה ומסוכנת" – כותב אייל – "זאת, מאחר וחלילה במידה ויתרחש אירוע ביטחוני-חבלני באחד מן היישובים, לא תהיה לתושביו כל אפשרות להגיב, וייאלצו להמתין להגעת כוחות הביטחון, שלעיתים נמצאים במקום מרוחק מן היישוב. השתהות כזו עלולה להיות קריטית ליכולת ההגנה, ועלולה לעלות חלילה בחיי אדם ממש. על כן, אנו סבורים כי מתוקף היותך האמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל שבגזרת בקעת הירדן, עליך לחזור בך מן ההוראה הנ"ל בעניין כלי הנשק".

אייל מציין גם כי "במידה והנך סבור, מסיבה כלשהי, כי ההוראה הנ"ל הינה חיונית לצרכים ביטחוניים כלשהם, נבקש כי תורה על הצבת כיתת כוננות קבועה בכל אחד מן הישובים שמתושבים הורית ליטול את כלי הנשק.

מאחר ומדובר בעניין דחוף, הדורש התייחסות ופעולה מיידית, אבקש כי תעביר לידנו את התייחסותך בהקדם ככל הניתן" – מסיים נחי אייל את מכתבו.

העתק המכתב נשלח לשר הביטחון אהוד ברק, למפקד פיקוד מרכז אלוף אבי מזרחי, לח"כ עתניאל שנלר, יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש בוועדת חוץ וביטחון, לראש המועצה האזורית בקעת הירדן, דוד אלחייני ולראשי מזכירויות יישובי הבקעה.