פרשת ענת קם: אורי בלאו חזר לישראל

משרד המשפטים: החקירה בנושא החזקת המסמכים הסודיים על ידי בלאו תימשך. בסיומה יועבר החומר לפרקליטות כדי שתישקל העמדתו לדין

תגיות: ענת קם
חגי הוברמן , ט"ז בחשון תשע"א

ענת קם
ענת קם
פלאש 90

העיתונאי אורי בלאו חזר היום לארץ בעקבות הסכם שנחתם בין באי כוחו לבאי כוח המדינה.

ממשרד המשפטים נמסר כי החקירה בנושא החזקת המסמכים הסודיים על ידי בלאו ללא רשות תימשך ככל שיידרש, ובסיומה יועבר החומר לפרקליטות כדי שתישקל העמדתו לדין פלילי.

עוד נמסר ממשרד המשפטים, כי נוכח רגישות הנושא, העובדה כי מדובר בעיתונאי הטוען שהחזיק בחומר הסודי מכוח נוהג מקובל, והעובדה שההסכם הקודם עם בלאו נערך בשעתו על דעת היועמ"ש הקודם, הרי שההחלטה אם להעמיד את בלאו לדין בנוגע למסמכים הסודיים שקיבל מענת קם והחזיק בהם תקופה ארוכה, תתקבל ע"י היועץ המשפטי לממשלה, בכפוף לשימוע שייערך בפניו ככל שיהיה בכך צורך.

כזכור, בעקבות פרסום מסמכים סודיים בעיתון הארץ, על ידי העיתונאי אורי בלאו, נפתחה חקירה במטרה לאתר את מי שנטל מסמכים סודיים אלה ללא רשות והעבירם לתקשורת.

במהלך אותה חקירה נחתם הסכם בחודש ספטמבר 2009 עם העיתונאי אורי בלאו ובו התחייב העיתונאי להעביר לשב"כ את כל המסמכים הסודיים המצויים ברשותו, כולל אלה שלא פורסמו ברבים. בעקבות ההסכם העיתונאי מסר לשב"כ כ-50 מסמכים סודיים.

בתחילת חודש דצמבר 2009 נחקרה ענת קם בפרשה והתברר כי הוציאה מהצבא מעל 2000 מסמכים, ומתוכם מסרה לאורי בלאו, על פי דבריה, מאות רבות של מסמכים, חלקם הניכר סווג כמסמכים "סודיים ביותר" ו"סודיים". בעקבות הודאתה וראיות נוספות שהושגו בפרשה, הוגש נגד ענת קם כתב אישום בו יוחסו לה עבירות של איסוף, החזקת ומסירת ידיעות סודיות מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה.

לאור דבריה של קם נדרש אורי בלאו להגיע לחקירה במשטרה, אך עקב שהותו בחו"ל וסירובו להגיע ארצה, לא ניתן היה לחוקרו.

נוכח החשיבות הביטחונית הרבה שראו רשויות המדינה באיתורם ובהשבתם של המסמכים הסודיים שנלקחו מצה"ל ללא רשות והועברו לעיתונאי, ניהלו נציגי המדינה עם בא כוחו של אורי בלאו משא ומתן ממושך בכל הנוגע לחזרתו ארצה של בלאו ולמסירת המסמכים הסודיים שקיבל מענת קם לידי הרשויות.

בשלב הראשון קיבלו נציגי המדינה מבלאו את כל המסמכים שקיבל לדבריו מענת קם. במסגרת זו בלאו העביר למדינה מעל 1500 מסמכים שקיבל מענת קם ובהם מאות מסמכים המסווגים "סודי" ו"סודי ביותר" .

בהמשך נוהל מו"מ בעניינים נוספים עד לחתימת הסדר בין הצדדים. ברקע ההסדר עמד הרצון להבטיח את ביטחון המדינה, מחד גיסא, ואת יכולת העיתונאי לשמור על חיסיון מקורותיו, מחד גיסא. ע"פ הסדר זה התחייב בלאו לשוב לארץ, והודע לו כי עליו להתייצב במשטרה תוך 48 שעות ממועד הגעתו, לצורך חקירתו באזהרה, בנושא החזקת המסמכים הסודיים שקיבל מענת קם. בלאו התחייב כי יתייצב לחקירה משותפת של השב"כ ומשטרת ישראל כפי שיידרש ובנוסף גם הצהיר כי לא נותר בידיו אף אחד ממסמכים אלה, בכל פורמט שהוא. בנוסף התחייב לעבור בדיקת פוליגרף לשם בדיקת אמיתות הצהרותיו – אם יידרש לכך.