ינשמו לרווחה בלולים
ינשמו לרווחה בלולים

ועדת החינוך של הכנסת סירבה היום לאשר את הקמת כלובי התרנגולות. ח"כ מילר מחה על כך שהתקנות נמוכות מהסטנדרט האירופי. ח"כ ד"ר אחמד טיבי וח"כ ד"ר דב חנין קראו להקמת לולי מעוף: "אם כבר מקימים לולים חדשים, בואו נעשה מהלך נכון גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת רווחת בעלי החיים: בואו נתקדם ללולים ללא כלובים, לולי מעוף".

בדיון בוועדת החינוך הביעו חברי הכנסת אלכס מילר, ד"ר דב חנין וד"ר אחמד טיבי התנגדות נחרצת לתקנות החזקת תרנגולות מטילות המתירות את כליאתן בכלובי-סוללה. "אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו עם תקנות שבג"ץ יבטל, ולכן יש ליישר קו עם האיחוד האירופי" הסביר ח"כ מילר.

ח"כ טיבי ביקש לפסול את הסעיפים המתירים כלובים מכל סוג וקרא להקמת לולים ללא כלובים. ח"כ חנין חיזק את דבריו: "הלולים שמציעות התקנות להקים אסורים להקמה באירופה מינואר 2003, וב-2012 גם הלולים הקיימים בסטנדרט זה ייסגרו. תהיה זו טעות גדולה להקים לולים חדשים בצורה תת-תקנית.  אם כבר מקימים לולים חדשים, בואו נעשה מהלך נכון גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת רווחת בעלי החיים: בואו נתקדם ללולים ללא כלובים, לולי מעוף".

הוועדה אישרה מספר סעיפים טכניים, אך לנוכח התנגדות הח"כים נדחתה ההכרעה בשאלה המהותית: האם הלולים החדשים, שייבנו בהשקעה של 350 מיליון שקל מכספי ציבור, יהיו לולי כלובים או לולים ללא כלובים? כמו כן, נדחתה ההכרעה גם בשאלת הרעבת התרנגולות, עד אשר מרכז המחקר והמידע של הכנסת יאסוף נתונים לגבי הנהוג בעניין זה במדינות ה-OECD.

בדיון בוועדת החינוך הציגו ארגוני בעלי החיים ונציגי הלולנים – ועד הפעולה להצלת הלול המשפחתי, המייצג 2,200 משפחות בגבול הצפון - קואליציה מפתיעה בהתנגדות לאישור התקנות במתכונתן הנוכחית, אשר לטענתם פוגעת הן בתרנגולות והן בלולנים.

לפי טיוטת התקנות המונחת על שולחן הוועדה, בלולים שיוקמו ייכלאו התרנגולות למשך כל חייהן, בכלובים המותירים לכל תרנגולת שטח זעום של 550 סמ"ר בלבד (פחות מעמוד A4). בכלוב הצפוף רצפת רשת אלכסונית. התרנגולת אינה מסוגלת למתוח כנף וכל תזוזה משמעה רמיסת תרנגולות אחרות. התקנות מציעות לקיים בשנת 2022 רפורמה נוספת שבה ישודרגו הלולים לכלובים מעט פחות צפופים (750 סמ"ר לתרנגולת, 25x30 ס"מ), אולם משרד החקלאות לא מסר את הנתונים המדויקים באשר לעלות השדרוג, המוערכת במאות אלפי שקלים.

כיום שליש מהלולים באיחוד האירופי הם לולים ללא כלובים. לפי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשוויץ 100% מהלולים הם ללא כלובים, באוסטריה 90%, בגרמניה 62%, בשבדיה 60%,  בהולנד 50%, בדנמרק 48%  ובבריטניה 42%.