איכות השלטון: כיצד מחולקת "קופת שר הפנים"

התנועה לאיכות השלטון עתרה לקבלת מידע על הכספים שחילק שר הפנים לשעבר שטרית מתוך "קופת רזרבות שר הפנים".

תגיות: מאיר שטרית
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ה בחשון תשע"א

איכות השלטון: כיצד מחולקת "קופת שר הפנים"-ערוץ 7
ח"כ מאיר שטרית
פלאש 90

התנועה לאיכות השלטון והקליניקה לקידום איכות השלטון עתרו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים להורות לשר הפנים, למשרד הפנים ולממונה על העמדת מידע לרשות הציבור. למסור לידיה את המידע שנתבקש מטעמן בכתב בנושא חלוקת רזרבת שר הפנים בשנים 2008 ו- 2009, מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח1998.

בתנועה טוענים, כי כספים מתוך "קופת רזרבות שר הפנים", המכילה מעל 100 מיליון ₪, חולקו בשנים אלו בניגוד לכללי המשפט המנהלי. חלוקה זו התבצעה במשך שנים ללא תבחינים ברורים, נהלים וכללים. חלוקה זו התבצעה הרחק מעיני הציבור, וללא שקיפות הן בשלבי קבלת ההחלטות והן לאחר קבלת אותן החלטות.

למעשה, קופת השר אפשרה לשרי הפנים לחלק מענקים כראות עיניהם ללא כל הליכי בקשה, בירור וקבלת החלטה מסודרים וללא שקיפות ובקרה. התנועה לאיכות השלטון עתרה על כך לבג"ץ עוד בשנת 2002 .בעקבות העתירה ובמהלך הדיון בה, גיבש משרד הפנים בשנת 2005 נוהל לחלוקת הכספים, מתוך קופת השר. עקב פגם שורשי שמצאה התנועה בנוהל, שמאפשר את עקיפתו, ביקשה התנועה לעמוד על עתירתה ולאחר שנים של התדיינות, פורסם תיקון לנוהל ובעקבות כך, ביום 20/3/07, נמחקה העתירה לבקשת הצדדים.

העותרות טוענות בעתירתן, כי הגיע לידן מידע לפיו מאיר שטרית חילק בשנת 2008 כספים מתוך קופת השר, תוך חריגה מהנוהל וללא קריטריונים ברורים, וכי קריטריונים כאלה כלל לא פורסמו.

בעקבות הפרסום –פנו העותרות אל שר הפנים דאז, מאיר שטרית, וביקשו לברר האם חלוקת הכספים נעשתה בהתאם לנוהל או בניגוד לו. כמעט שנתיים עברו מאז מכתבה הראשון של התנועה בנושא זה, ומאחר וכל ניסיונות העותרות עלו בתוהו, ומשנקלעו העותרות למבוי סתום אחרי שמיצו את כל האפשרויות העומדות לרשותן לקבלת המידע האמור- לא נותר בידי העותרות, בראי ההפרה המפורשת של לשון החוק וההתעלמות הבוטה ממנו, אלא לפנות לבית-המשפט נכבד זה לקבלת הסעד המבוקש.