הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהופלאש 90

על רקע ההתקפות בשמאל הקיצוני וערביי ישראל קיבל בסוף השבוע הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, הזדמנות להשיב לשאלות הבוערות שהופנו אליו מצד ערביי הצפון שמחו על פסק ההלכה כי אין למכור דירות לערבים.

הדברים מובאים כאן בצורה מלאה:

לכבד שכן וגוי וזולת נחשבת למצווה תנכ"ית. איך זה מתישר עם ההצהרות שלך נגד הערבים?

בודאי שיש מצווה לכבד כל אדם שנברא בצלם אלוקים, גם יהודי וגם ערבי. בודאי שיש מצווה לכבד שכן וגוי אבל אין מצוה לכבד את מי שנלחם בנו. אם ערביי ישראל מזדהים עם החיזבאללה והחמאס שחרתו על דגלם להשמיד אותנו - הם כבר לא בגדר שכן קרוב.

מלבד זאת יש עוד מצוות בתנ"ך והעקרית שאלוקים כתב. העיקר בהם שאלוקים נשבע לאברהם ליצחק וליעקב שארץ ישראל תהיה של עם ישראל. אנחנו מכבדים את רצון האלוקים. אני חושב שגם המוסלמים צריכים לכבד אותו במיוחד שגם מוחמד בעצמו כתב בקוראן בשם אללה כי ארץ ישראל שייכת ליהודים:

בסורה 5 בפסוקים 21 -20 נכתב בדברי משה לעם ישראל: "בני עמי, היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם אלוהים ואל תיסוגו אחור פן תלכו לאבדון". בסורא 7 שורה 137: דברי אללא: "וניתן ירושה לעם אשר נחשב לחלש את מזרח הארץ ואת מערבה. ויבוא כתומו דבר אלוהיך אשר דיבר טוב על בני ישראל. וכן בסורא 8 משפט 21: משה אומר: "הו בני עמי הכנסו לארץ הקדש אשר הבטיח לכם אללא." גם כלפי הימים האלה אומר מוחמד כי עם ישראל ישוב אל ארץ ישראל. בסורה 17 המתיחסת לאחרית הימים נכתב בפסוק 104 "אמרנו לבני ישראל, שבו בארץ, וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית הימים, נקבץ את פזוריכם".אנחנו נמצאים בתקופה שבה מתקיימת הנבואה של קיבוץ עם ישראל שהיה מפוזר בעולם – איך מוסלמי אמיתי שמאמין בדברי אלוקים יכול ללכת נגד אלוקים? איך אפשר להלחם בחזרתם של עם ישראל לארץ שהובטחה לו על ידי אלוקים?

יש ערבים בבתי חולים ומרפאות ועובדי בנין בצפת...למה דווקא עכשו יצאת בהצהרות אלו?

זה לא דברים שלי. את ההלכה הזאת אמרתי לפני עשרים שנה שנהייתי רב. ואת ההלכה הזאת אמרו רבנים לפני חמש מאות ואלף שנה. זאת הלכה שהיא דברי אלוקים. לא דברים שלנו. אין לנו רשות לשנות את דברי אלוקים. כי אם נשנה אותם הם לא יהיו דברי אלוקים אלא דברי בני אדם.

אפשר להבין מההצהרות שלך שאתה בעד וקורא לטרנספר הערבים? והאם לדעתך אנחנו לא יכולים לחיות יחד בדו קיום?

אלוקים נתן לערבים עשרים ושתים מדינות ונתן לעם ישראל מדינה אחת. זאת המדינה של עם ישראל העם הנבחר. גם לפי דברי מוחמד בקוראן העם הזה הוא העם הנבחר וצריך לכבד אותו על כך. זה נכון שעם ישראל חטא וגורש מהארץ אבל מאז עברו הרבה שנים והאלוקים החזיר אותנו לארץ ישראל כמו שהוא הבטיח.

על פי ההלכה אם יש ערבי שמכיר בעובדה הזאת והוא בא לפה כמו אורח של העם הישראלי – אהלן וסהלן. אם הוא מערער על ההבטחה של אלוקים וחושב לקחת את הארץ הזאת לעצמו. אם הוא חושב שיהיו לערבים עשרים ושלוש מדינות לעם ישראל לא תהיה כלל מדינה – צריך לגרש אותו מארץ ישראל ומיד.

הצהרת שברצונך לשמור על צביון צפת היהודית. האם אתה בעד לשמור על צביון עכו למשל הערבי?

עכו ויפו וצפת וירושלים צריכות להיות ערים יהודיות. גם אם גרים שם עכשיו משפחות ערביות – הערים הללו הם חלק מארץ ישראל שהובטחה לעם ישראל על ידי אלוקים. ולכן אם הערבים בעכו למשל יכבדו את השלטון של ישראל בארץ ישראל הם יוכלו בעתיד להיות בגדר "גר תושב" שעל פי התורה של אלוקים יכול לשבת בארץ ישראל. בכל מקרה הצביון של עכו ושל כל עיר בארץ ישראל יהיה בסופו של דבר יהודי.

מי שחושב אחרת – לא מאמין בדברי אלוקים. וחבל לאדם להלחם בדברי אלוקים. בסופו של דבר הוא יפסיד.

טענת שערבים מטרידים בנות יהודיות...על מה התבססת כי זה נושא למשטרה?על פי ההלכה היהודית אדם חייב לאהוב את אשתו כמו את גופו ולכבד אותה יותר מגופו. לא כל היהודים מתנהגים בדרך הזו אבל זו המטרה והיעד של החיים שלהם והם מתקדמים לשם כל הזמן.

לצערי בחברה הערבית לא מכבדים את הנשים כמו שצריך להיות. אני לא רוצה להתערב בחיים שלכם אבל זו טעות לזלזל בנשים. מלבד זאת אם מישהו ערבי היה מטריד ערביה כמו שהם מטרידים יהודיות – היו סוקלים אותם ברחובות כמו שאתם עושים על חילול כבוד משפחה. במו עיני ראיתי ערבים נשואים מטרידים בחורות צעירות יהודיות ברחובות בצפת. איפה הבושה? איפה הנאמנות שלהם לנשים שלהן?

אני חושב שההטרדות של בחורות יהודיות זו לא רק בעיה שלנו זו בעיה גם שלכם. גם על פי הקוראן אסור לערבי להתחתן עם אשה יהודיה. זה בגידה וניאוף.לסיכום. בסופו של דבר כולנו בני אדם שצריכים לדעת כי דבר האלוקים הוא מעל כולנו. אם נקיים את דבריו – נוכל להתקיים בעולם. אם נלך נגדו – נאבד מן העולם. חבל ללכת נגד אלוקים ונגד ההבטחות שלו והשבועות שהוא נשבע כי ארץ ישראל תהיה המקום של עם ישראל.