דודו טופז
דודו טופזפלאש 90
בית המשפט העליון קיבל הבוקר את ערעור המדינה בעניין העונשים הקלים שהוטלו על דניאל זנקו וסולימאן חיאדרה, והחמיר את עונשם.

בגזר הדין החדש שניתן לשניים, נגזר על זנקו חמש שנות מאסר בפועל, במקום שלוש שנים שנגזרו עליו תחילה; עונשו של חיאדרה הוחמר לארבע שנות מאסר בפועל - במקום שנתיים וחצי מאסר בפועל שנגזרו עליו קודם לכן. בנוסף, חוייב זנקו לשלם 40 אלף שקלים פיצויים למותקפים, ואילו חיאדרה 20 אלף שקלים.

בהכרעת הדין כתבו השופטים "בעבירות קשות ומכוערות חטאו המערערים. בתמורה לבצע כסף הם הביעו נכונות לשמש "שכירי חרב" בידיו של טופז, שביקש לבוא חשבון עם אנשי תקשורת שלהשקפתו לא נהגו בו בדרך ראויה. וכך מצאו המערערים את עצמם מעורבים בסכסוך לא-להם, ועבור אותן מעות ששולמו להם הם הכו, חבלו ופצעו בצורה קשה את קורבנותיהם. אלה הותקפו מן המארב מבלי לדעת במה חטאו, וגם נוכחותו של קטין רך בשנים לא מנעה מהתוקפים מלעשות שפטים בשירה מרגלית לנגד עיניו של בנה. בנכונותם לרתום את עצמם למשימות כה בזויות, הוכיחו המערערים קבל עם ועדה את הצד המכוער והמסוכן שבאישיותם, ועל כן נכון היה לנקוט נגדם בענישה מחמירה, גם במטרה לשגר מסר מרתיע לרבים".

בפברואר השנה גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב את דינם של תוקפי אנשי התקשורת בשמו של דודו טופז.

 בגזר הדין נכתב אז "דניאל זנקו, זה הורשע בביצוע עבירות בשלושה אישומים, ותפקידו על פי תפיסת התביעה הינו יותר מאשר מתווך, שהרי הנאשם השתתף בתצפיות, קיבל מידע ישירות מטופז ז"ל, העביר מידע זה לתוקפים, בחר את התוקפים עצמם, שילם להם את הכסף לאחר שנטל לעצמו חלק מהתמורה, ובעצם היווה שכיר חרב שביצע עבירות תמורת תשלום, כמו גם הפיק רווח נוסף מעצם החברות עם טופז ז"ל והכבוד שמעשיו הקנו לו בעיני זה".