ועדת הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה הצעת חוק השוללת תשלומי שכר, גמלה ותשלומים נוספים מחבר כנסת החשוד או מורשע בעבירה שעונשה חמש שנים ומעלה ולא התייצב לחקירה או למשפט אליהם הוזמן, או לריצוי גזר דינו ולא הציג טעמים סבירים לכך.

החוק, אותו יזמו ח"כ ישראל חסון, יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין, יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין וקבוצת ח"כים נוספים, כולל מנגנוני הגנה על זכויותיו של חבר הכנסת כדי לוודא שלא יעשה בחוק זה שימוש לרעה, זאת תוך שמירה על הקופה הציבורית במקרים של ניצול לרעה של מעמדו של חבר הכנסת.

יו"ר הקואליציה, ח"כ זאב אלקין: "לא יעלה על הדעת שנבחר ציבור ינצל לרעה את מעמדו וחסינותו על מנת להתחמק מלתת את הדין על מעשיו, ובו בעת יזכה לשכר ולפנסיה על חשבון משלם המיסים. המקרה הקשה של עזמי בשארה ממחיש היטב את הצורך בחקיקת חוק זה. בכנסת הזאת אנחנו יודעים לאחד כוחות בין הקואליציה לאופוזיציה כדי לשים גבול לניסיונות של חלק מחברי הכנסת הערביים לנצל את זכויות היתר שלהם לפגיעה במדינת ישראל".

יש לציין כי על פי נתונים שמסר חשב הכנסת, קיבל עזמי בשארה מאז בריחתו מהארץ יותר מחצי מיליון ₪.

מדברי ההסבר של הצעת החוק: "יוזמי הצעת החוק סבורים כי המצב כיום גורם לעיוות, ולכן יש לקבוע נורמה על פיה שליחי ציבור ממלאים ומקיימים את חובתם במסגרת החוק ובכפוף לגורמי אכיפת החוק. כמו כן, היוזמים סבורים כי יש לנקוט בסנקציה כלפי כל אחד, ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום, אשר ייחשד בהפרת החוק ולא יעמיד את עצמו לרשות גורמי אכיפת החוק. לדעתם, זהו צעד סביר שבו כל "דמוקרטיה מתגוננת" צריכה וראוי שתנקוט, צעד המהווה אמירה ברורה וחד משמעית של חברי הבית. "