דורש תשובות ברורות. אורלב
דורש תשובות ברורות. אורלבפלאש 90

ועדת שרים לחקיקה תצביע ביום ראשון הקרוב על הצעת החוק של ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי-המפדל החדשה) הצ"ח קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הכללת ירושלים באזור סיוע). הצעת החוק של ח"כ אורלב הוגשה במקביל להצעת החוק הממשלתית הקובעת כי תשלום שכר לימוד במוסד להשכלה גבוהה לחיילים משוחררים.

בהצעת החוק מוצע להקים, במסגרת הקרן לקליטת החייל המשוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, קרן חדשה: "הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים". מטרת הקרן החדשה היא עידוד חיילים משוחררים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, שהם אזורי עדיפות לאומית.

הכנסת שהצביעה כבר בסוף מושב כנסת על הצעת החוק הממשלתית קבעה כי רק  סטודנטים אשר ילמדו באוניברסיטאות ומכללות בצפון הארץ או בדרומה יזכו להטבה.  ח"כ אורלב פעל רבות כדי שגם ירושלים תיכלל בחוק, אך הדבר לא הסתייע ועקב כך החליט להגיש את הצעת החוק (המצ"ב) להצבעה בועדת שרים לחקיקה.

כאמור, בסוף מושב הקיץ, טרם ההצבעה התקיים דיון במליאה בו הובטח באופן מפורש על ידי סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל (ציטוט מפרוטוקול ישיבת הכנסת): "כולנו מבינים את החשיבות של בירתנו ירושלים, ואני וראש הממשלה – כל הדברים שאני אומרת כרגע הם על דעת ראש הממשלה – רואים בחיוב את עניין הוספת ירושלים לתוכנית של עזרה לחיילים משוחררים, ואני אפעל בעצה אחת עם ראש הממשלה ושר האוצר להוספת ירושלים לתוך המסגרת של התמיכה".

ח"כ אורלב אמר באותו דיון במליאה כי החוק הממשלתי חשוב וטוב אך ישנה חובה לכלול גם את מוסדות הלימוד בעיר הבירה (ציטוט מפרוטוקול הדיון במליאה): "אין הרבה הזדמנויות שבהן כשאנחנו מרימים את ידינו אנחנו יכולים לפחות לא לגרום נזק לירושלים. אין לנו הרבה הזדמנויות לעזור לירושלים פה בהצבעות. אבל לעתים יש לנו הזדמנות לא לגרום נזק לירושלים. אם יתקבל החוק ולא יהיה ברור שירושלים היא בתוך החוק או בתוך החלטת הממשלה -פירושו של דבר שגרמנו נזק חמור מאוד לירושלים. פירושו של דבר שסטודנטים משוחררי צה"ל ובוגרות ובוגרי שירות לאומי לא ילמדו בירושלים. יש למעלה מעשרה מוסדות אקדמיים בירושלים. הסטודנטים הם חלק מהעתיד של ירושלים וזה פשוט מעין מעשה פיגוע קשה בירושלים לוותר על האוכלוסייה הזאת, שהיא לא תלמד כאן".