במבצע משולב שארך כ-3 ימים, על ידי השירות הווטרינרי העירוני באשקלון, נציגי שירות המזון בלשכת הבריאות המחוזית ויחידת הפיצו"ח הארצית של משרד החקלאות, נתפסו והושמדו כ 18 טון מוצרי בשר פגי תוקף ומוצרי בשר שנמצאו לא ראויים למאכל אדם.

המבצע החל בעקבות מידע אנונימי למשרד הבריאות על חשד לפעילות לא חוקית באחד ממחסני הקירור באזור התעשייה הדרומי באשקלון. נציגי משרד הבריאות עדכנו את השירות הווטרינרי העירוני על חשדם. בעקבות המידע ערכו מפקחי השירות הווטרינרי מעקב על המקום במטרה לאשר את המידע.

הוחלט לבצע בקורת פתע משולבת במתקן על ידי נציגי השירות הווטרינרי העירוני ונציגי שירות המזון המחוזי.  בעקבות אי שיתוף הפעולה מצד העובדים במקום, גבר חששם של המבקרים שיתכן ומוחזקים מוצרי בשר במקום, שלא באופן חוקי.

לאחר שעות רבות של דין ודברים עם בעלי המקום, במטרה לבצע בקורת במתקני הקירור, פתחו בעלי מחסני הקירור את המתקן שהיה חשוך לחלוטין.

תחת אור פנסים התגלו במתקן הקירור הענק כמות גדולה של מוצרי בשר המוחזקים כחוק ואולם עמוק בתוך מתקן הקירור לאחר חיפוש דקדקני, התגלו לתדהמת כולם כ 18 משטחי בשר חבויים שהוסתרו משאר מוצרי הבשר שמלאו את המחסן .

בבדיקה מקיפה של המשטחים התגלו משטחי הבשר כפגי תוקף וכמוצרי בשר שאינם ראויים למאכל אדם. עם הגילוי הוודאי ולאחר שמצב העניינים החל להסתבך, הוזנקה למקום יחידת הפיצו"ח הארצית של משרד החקלאות (שתפקידה במניעת הברחות של מוצרי מזון מן החי והעברת המוצרים ברחבי הארץ באופן שאינו חוקי ), על מנת לתת גיבוי ולאבטח את הנציגים השונים ולהתחיל בהליך חקירה מקיף  והשמדת  מוצרי הבשר.

"מפאת גודלה של ההשמדה והצורך בלוגיסטיקה מקיפה תוך אתרעה קצרה מאוד, הושמדו עד לצהרי יום שישי כול מוצרי הבשר שנמצאו לא ראויים למאכל אדם-כ  18 טון מוצרי בשר - התפיסה הגדולה ביותר באשקלון ב 10 השנים האחרונות" אומר מנהל איכות סביבה בעיריית אשקלון, יוסף עמרם. "כנגד בעלי המקום ננקטו אמצעים משפטיים".