בית יהונתן
בית יהונתן

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, פנה היום לעיריית ירושלים ומשטרת ישראל לבצע את הצו השיפוטי לפינוי ואיטום בית יהונתן במועד קרוב, אשר יתואם בין גורמי האכיפה בעירייה למשטרה.

במקביל, ביקש היועץ כי תערך בדיקה לגבי מבנים נוספים באיזור, לגביהם עלו טענות להפרות חוק משמעותיות, תוך שציין שהדבר חשוב לשם מראית פני הצדק ועל רקע טענות לאכיפה בררנית.

במכתב אשר נשלח היום לראש עיריית ירושלים, ליועץ המשפטי לעירייה ולמפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, נמסר כי בהמשך לדיונים שהתקיימו בלשכתו, ולאחר ששב ושקל בעניין, נותר היועץ המשפטי לממשלה בדעה כי עיקרון שלטון החוק מחייב את קיום הצו לפינוי ואיטום "בית יהונתן" שבסילוואן בהקדם.

לדעת היועץ, משהורה בית המשפט את שהורה, לא נמצא כי קיים מרווח שיקול דעת אלא לקיים את הצו כלשונו וללא סטייה מהוראותיו. לפיכך ביקש היועץ המשפטי לממשלה ממפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל להעניק את הסיוע הנדרש לשם ביצוע הצו במועד קרוב אשר יתואם מול גורמי האכיפה בעיריית ירושלים.

כן צוין כי על העירייה לקיים את חלקה במישור הלוגיסטי, לצורך הבטחת ביצוע הצו.הוזכר כי מדובר באיטום הבית בלבד – מהלך שאינו בלתי הפיך – וכי ככל שתאושר תכנית אשר תאפשר את הכשרתו של המבנה, ולאחר התאמתו לתנאי התכנית, ניתן יהיה לשוב ולהתגורר במקום.

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש שכפי שעיקרון שלטון החוק מחייב את ביצוע הצו בעניין בית יהונתן, כך גם הוא מחייב לפעול בנחישות נגד שאר הפרות הבניה בהתאם לקריטריונים שוויוניים, ותוך הקצאת משאבים סבירים.

כאמור, היועץ המשפטי לממשלה ביקש כי תיערך בדיקה בעניין המבנים נוספים באזור, לגביהם עלו טענות להפרות חוק משמעותיות, תוך שציין כי מעבר לעקרון שלטון החוק המחייב נקיטה בצעדים בכל מקרה של הפרתו – הרי שבעניין זה הדבר חשוב גם לשם מראית פני הצדק ועל רקע טענות לאכיפה בררנית.

בתנועת רגבים הביעו אחר-הצהריים תמיהה רבתי על כך שהיועץ המשפטי לממשלה נוהג במדיניות של איפה ואיפה. בעוד שלגבי בית יהונתן הוא מורה לאטום את המבנה לאלתר - לגבי עשרות רבות של בתים בלתי חוקיים ערבים אשר כנגדם הוצאו צווים שיפוטיים וממוקמים עשרות בודדות של מטרים מבית יהונתן הוא בוחר ב"בדיקה לגבי מבנים נוספים באזור".

בתנועת רגבים אומרים כי להם, כמו גם לרשויות המדינה, מידע מהימן לגבי אי חוקיותם של עשרות בתים ערבים בלתי חוקיים שחריגות הבנייה בהם חמורות פי כמה מבית יהונתן ולמרות זאת לא נעשה למולם דבר.

"אם ליועץ המשפטי אכן חשובים ערכי מראית פני הצדק אסור לו לנהוג בדרך של אכיפה סלקטיבית ולהפוך את שלטון החוק לכלי ניגוח בידי צד אחד של המפה הפוליטית ובכך לגרום נזק לאמון הציבור במערכת המשפט" - אומרים ברגבים.