חבר הקונגרס האמריקאי, פיטר קינג, קרא לרשויות בארה"ב להכריז על אתר ויקיליקס כארגון טרור, אשר מתכוון לפגוע בביטחון הלאומי של ארצות הברית.

קינג עומד בראש ועדה שמפקחת על "חוק ביטחון פנים" (Home Security Act, H.R. 5005) והיושב ראש פנה לנשיא ארצות הברית בבקשה לבחון האם Wikileaks יכול להחשב כארגון טרור.

איש הקונגרס סבור כי יש להכניס את אנשי האתר לרשימת ארגוני הטרור יחד עם אל קעידה והחמאס. לדברי קינג, האתר ויקיליקס עונה על כל הקריטריונים של ארגון טרוריסטי, קריטריונים אלו נוסחו בעבר בידי השרותים החשאיים של ארה"ב.

"Wikileaks- נושאת בקרבה סכנה ברורה ומיידיתית לביטחון הלאומי של ארצות הברית" – נאמר במכתב איש הקונגרס לנשיא.פרסום תכתובת דיפלומטית חושפת את דעת הממשל על מדינות שונות ומנהיגיהן מהווה עבירה פדראלית שהעונש על כך הוא עד עשר שנות מאסר, מציין קינג שהגיש בקשה לפתוח בהליך פלילי פדראלי כנגד ג'וליאן אסאנג', בעליו של האתר ויקיליקס. 

אגב במולדתו של אסאנג', אוסטרליה, החלה חקירה וועדה מיוחדת מתכוונת לבדוק, האם לא על חוקי אוסטרליה. תקופה לא קלה  עוברת על לאסאנג', הממשיך להסתתר בדירת מסתור בלונדון.