הרב אליהו: אסונות לא קורים סתם

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, משוכנע, שהבצורת ובעקבותיה האסון בכרמל, הם הדרך של הקב"ה לדבר איתנו, "גם לנו יש מה לתקן".

בני טוקר , א' בטבת תשע"א

הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, עונה לשאלת ערוץ 7, מה לדעתו צריכים היהודים המאמינים לחשוב בעקבות השריפה הגדולה בצפון.

לדבריו כל יהודי שקורא קריאת שמע, חייב להבין שארץ ישראל חיה על פי הגשמים, וזאת הדרך של הקב"ה לדבר איתנו, "זו השפה, ואם חודשיים יש בצורת ואנשים לא מבינים את הרמז, של "וחרה ה'..ולא יהיה מטר", אז באה השריפה הגדולה, שמזכירה את אליהו בהר הכרמל, גם שם אחרי בצורת יורדת אש גדולה ואחר כך יורדים גשמי ברכה, שם הסיפור היה ברור, אנשים פסחו על שני הסעיפים, בחייהם הפרטיים הם חיו על פי הבעל והאשרה, אימצו לעצמם קודים של אומות זרות, אבל מצד שני בחייהם הכלליים היו אנשים מאמינים. גם בחנוכה ראינו את המתייוונים שהם רק מבחוץ כאלה, אבל מבפנים הם מבינים שהכול שטויות ולכן כשקוראים, מי לה' אלי הם מצטרפים למתתיהו. גם אליהו בהר הכרמל אומר להם תבחרו ואל תפסחו על שני הסעיפים".

הרב אליהו קובע שגם אנחנו חייבים היום להפסיק לפסוח על שני הסעיפים, "אנחנו כעם צריכים להגיד שאנחנו גם מאמינים וגם עושים, וגם הציבור הדתי שמקיים מצוות, צריכים בנוסף לקיום המצוות גם אהבת ה', אפשר להדליק את הנרות אבל אפשר לעשות את זה באהבה, תנו לילדים את האהבה הזאת, מי שלא מבין שהגשם שולח לנו מסרים פשוט לא יצא ידי חובת קריאת שמע, "למען ירבו ימיכם על האדמה.. שנשבע לאבותיכם". הקב"ה אומר לנו שהוא יקיים את הברית אם גם אנחנו נמלא את חלקנו בהסכם, צריכים לעבוד את ה' מהלב, להתפלל בכוונה, לעשות את הדברים מתוך שמחה ומתוך התבוננות, גם כשאתה אומר לאדם שלום תתכוון לזה".