בית יהונתן
בית יהונתןפלאש 90

פשרה בעניין פינוי בית יהונתן: לאחר שנאמני ההקדש של בית הכנסת התימני העתיק במקום חזרו בהם מדרישתם לפנות את התושבים הערבים שמאכלסים את המקום, הודיעה עיריית ירושלים כי תדחה את איטום בית יהונתן.

זאת על אף שבג"ץ דחה מוקדם יותר הערב את עתירת המתנחלים לעכב את פינוי הבניין עליו הורה היועץ המשפטי לממשלה

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, פירסם אחר-הצהריים הודעה בה הבהיר כי יש לדחות את מימוש כלל הצווים בסילואן, ערבים ויהודים כאחד, עד למימושו של התכנון המחודש שעורכת העירייה בשכונה בהסכמת נציגי התושבים ולרווחתם. 

לדבריו, הצו האזרחי (שאינו עירוני), שביקשו עטרת כוהנים לממש בשכונה כלפי התושבים הערבים, בעוד שאר הצווים בשכונה וביניהם גם הצו איטום של בית יהונתן אינם ממומשים, יצר חוסר צדק ואי שוויון אשר אינם מקובלים על העירייה. עם בקשתם של עטרת כוהנים לדחות את ביצועו של הצו כלפי התושבים הערבים, הוחלט שלא להקדים את ביצוע צו האיטום של בית יהונתן ולבצעו בעתיד בהתאם לסדר הקריטריונים שקבעה מועצת העיר, החלים בכל העיר.

כידוע, סדר ביצועם של הצווים נתון להחלטת העירייה ונקבע באופן מסודר על פי קריטריונים מוגדרים שאישרה מועצת העיר מתוקף תפקידה כוועדה מקומית לתכנון ובנייה. הקריטריונים מתחשבים בין השאר במצב התכנוני של העבירה, ברגישות הציבורית הכרוכה בה, בקושי הטכני בביצוע הצווים ובחומרת העבירה והיקפה. צו בית יהונתן יבוצע במועד הנגזר מקריטריונים אלו.

כזכור, העירייה כבר אישרה בוועדה המקומית תוכנית מחודשת לשכונת סילואן שתאפשר מסלול הכשרה של למעלה מ-90% מהצווים הקיימים בסילואן ותייתר את הצורך בביצוע חלק ניכר מהם. במסגרת התכנון המחודש יתאפשר לתושבים להוסיף יחידות דיור ולבנות עד 4 קומות – כאשר 20 הבניינים אשר מעל 6 קומות בשכונה ייאלצו "לגלח" את הקומות מעבר ל-4 (בית יהונתן הוא אחד מ-20 המבנים הללו).

התכנון המחודש עתיד לעלות בקרוב לדיון בוועדה המחוזית של משרד הפנים והוא יביא לכך שמדיניות האכיפה תותאם למדיניות התכנון החדשה ותאפשר מסלול הכשרה של מרבית עבירות הבניה בשכונה והתאמת שאר הצווים למציאות החדשה המיטיבה עם כלל התושבים.