הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן ערוץ 7

היום, יום כ' בטבת, ימלאו 90 שנה להרצאתו המפורסמת של הרב קוק, ההרצאה בה קרא לפרץ של יצירה רוחנית ותורנית בארץ ישראל, הרצאה שהובילה בין השאר להקמתו של מכון הלכה ברורה. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם הרב אריה שטרן העומד בראש המכון שסיפר על ההשפעה ארוכת הטווח של אותה הרצאה מפורסמת.

"התאריך הזה לא נבחר סתם כך על ידי הרב", אומר הרב שטרן. "זהו יום פטירת הרמב"ם, גדול היצירה התורנית לדורותיה. בהרצאתו קרא הרב לחכמי ירושלים 'לחיי יצירה אני קורא אתכם'. הוא קבע שהתחייה הלאומית  חייבת להשתלב ביצירה התורנית. כינוס החכמים מאפשר קיומם של מפעלים תורניים", אומר הרב שטרן.

ברוח קריאתו זו של הרב קוק התפתחו מאז אותה הרצאה מפעלים תורניים רבים בהם הוצאה לאור של כתבי יד ישנים, האנציקלופדיה התלמודית והלכה ברורה, המכון שהרב קוק עצמו היה מי שהחל את פעילותו יחד עם הרב בר אילן שנענה לאתגר אותו הציב הרב קוק כיעד.

לאחר פטירת הרב קוק חדלה פעילות המכון עד שבשנת תש"ל קרא הרב צבי יהודה קוק למספר תלמידים, בהם הרב שטרן, הרב פריד ואחרים וביקש מהם לחדש את פעילות המכון. "במפעל הלכה ברורה יש רעיון גדול בתפיסת הלימוד העיונית בגמרא. נוצר כאן גשר בין הגמרא ומפרשיה אל עולם ההלכה. כך רואים עניין שלם לצד 'הלכה ברורה' שם מתומצתת דעת הפוסקים".

עד כה יצאו לאור 23 כרכים כשבכנס שיתקיים הערב יוצג הכרך האחרון, בינתיים, הוא הכרך על מסכת נדרים. "רוב בניין ומניין של הש"ס כבר יצא. זה לקח ארבעים שנה שבהם אנחנו עוסקים בכך. אני מקווה שלהשלמת כל הש"ס נצטרך פחות".

במקביל מנפיק המכון חוברת מיוחדת ובה דבריו של הראי"ה קוק על לימוד הגמרא. הרב שטרן מציין שהרב קוק לא מצא לנכון להקל את לימוד הגמרא, כפי שאולי ישנם מחנכים ורבנים רבים כיום, אלא להפוך את הלימוד למעניין מתוך העיון המעמיק, עיון שמרחיב את הנלמד לתחומים ונושאים נוספים הנלמדים ממנו. דוגמאות לדבריו מוצא הרב שטרן במסכת שזה עתה נחתמה עריכתה, מסכת נדרים. בהקשר זה הוא מזכיר את קביעת ימי הזיכרון באדר א' או באדר ב' בשנה מעוברת כשנה זו, תשע"א, או נושא 'דינא דמלכותא דינא' שרבות עוסקים בו כיום ובסיסו במסכת נדרים וכיוצא באלה.