מוזמנים לבית יהונתן
מוזמנים לבית יהונתןפלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קובע במכתב נחרץ ששיגר לראש העיר ירושלים, ניר ברקת, כי ביצוע הצו לאיטום בית יהונתן כלל איננו נתון לשיקולו, ואף לא לשיקול היועמ"ש עצמו או הדרג המדיני.

"ביצועו של הצו לפינוי ולאיטום "בית יהונתן" הוא חובה אשר נקבעה על-ידי בית-המשפט שאף חזר עליה במספר לא מבוטל של החלטות. ביצוע הצו אינו נתון לשיקול דעתך כראש עיריית ירושלים, ומשנמצא כי המקרה אינו עומד בקריטריונים לעיכוב ביצוע, כבר אינו נתון לשיקול דעתי כראש מערכת האכיפה במדינת ישראל", כותב וינשטיין.

לדבריו, "מקובל עלי שאכיפת הדין אינה מתמצית בפינוי ואיטום "בית יהונתן", אלא שהיא מתייחסת גם לביצועם של צווים אחרים. לכן ביקשתי את גורמי האכיפה לעשות מאמץ להביא לכך שביצוע הצו האמור ייעשה במקביל לביצועו של צו אחר. בקשה זו עומדת בעינה".

"עם זאת, מובן כי לא מדובר בתנאי שאין בלתו והחובה לבצע את הצו בעניין "בית יהונתן" עומדת בפני עצמה, בהתאם לצו בית-המשפט ולהחלטות בתי-המשפט הרבות שניתנו בעניין זה", מוסיף וינשטיין.

לסיכום מורה וינשטיין לברקת, כי "נוכח דברים אלה, יש לקבוע מועד קרוב לביצוע הצו, אשר יתואם גם עם משטרת ישראל, ולבצעו וכי הצו יבוצע ללא התערבות מטעם גורמים לא מוסמכים. למען הסר ספק, יובהר כי דברים אלה נמסרו גם לדרג המדיני".