עשרות יונים שוגרו מעל גג בית יונתןיוני קמפינסקי, כפר השילוח