עשרות יונים שוגרו מעל גג בית יונתן יוני קמפינסקי, כפר השילוח