העיסוק הציבורי הגובר בסוגיית הגיוס לצה"ל והשירות הלאומי אזרחי עבור הציבור החרדי מעורר תשומת לב גם בקרב הפלג החרדי קיצוני נטורי קרתא. חוקי הגיוס והשירות אמנם עוסקים במהלך המתבצע בהסכמה, אך בנטורי קרתא מעדיפים, אולי כדי להתסיס את הרחוב ואולי מסיבות אחרות, לראות במהלכים ככאלה המאיימים על שגרת חייהם ותפיסת עולמם.

במייל פנימי המועבר בקרב אנשי הפלג מדווחים אנשי נטורי קרתא לאנשיהם בסיפוק על בירור שבוצע מול גורמים באו"ם, וממנו עלה כי ניתן לבקש מהארגון מקלט תחת הגדרתם כפליטים במידה והם נרדפים על ידי ממשלה כלשהי.

במייל נכתב כי "בשורה טובה ועצה טובה קא משמע לן הגיעה אלינו מרחוק. אחד מיראי השם שליט"א בארה"ב עיין היטב ובדק ומצא ע"פ חוקי היוען ("האומות המאוחדות"), שכל מי שנרדף ע"י צבא הכפירה הציוני המעוניינים לגייסו בכח אל צבאם הטמא ולהחטיאו בג' חמורות (שלוש השבועות – המדרש מהתלמוד ולפיו אסורה עליית יהודים לארץ ישראל באופן מאורגן בתקופת הגלות, איסור לזרז את ביאת המשיח ואיסור מרידה באומות. השבועות המהוות מוקד המחלוקת הדתית בסוגיית היחס לציונות. ש.כ.)

ליהודים לעלות בצורה מאורגנת לארץ ישראל, לזרז את ביאת המשיח או למרוד באומות העולם. המושג עומד בלב המחלוקת הדתית בין קבוצות אנטי ציוניות, כגון נטורי קרתא, הנוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית כנגד הציונות והקמת מדינת ישראל, לבין קבוצות דתיות-ציוניות הסבורות שאין כיום לשבועות תוקף מחייב.

 ה"י, והצליח להשמט מהם ולברוח אל חוצה לארץ, הנה יכול הוא במקומו בחוצה לארץ לגשת אל אפיס של היוען ולבקש "תעודת פליט" בגין רדיפת צבא הציונים אותו, וע"י תעודת הפליט הזאת יהיה מוגן שם בחוצה לארץ בכל מדינה ומדינה לבל יגרשוהו מחמת חוסר וויזה וכד' ". 

מפיצי המייל מבקשים מאנשי העדה להפיץ את המידע "לזיכוי הרבים" תוך שהם חותמים את המייל ב"איחול" ברוח תפיסת עולמם: "והיה רצון שתבטל מדינת המינים במהרה, וכל המינים כרגע יאבדו במהרה בימינו אמן".