ח"כ סולודקין
ח"כ סולודקין פלאש 90

פרשת רומן זדורוב ואשמת רצח תאיר ראדה ז"ל המוטלת עליו מגיעה לכנסת. חברת הכנסת מרינה סולודקין (קדימה) העוקבת אחר הפרשה מראשיתה שיגרה מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין ובו היא מבקשת להשעות מתפקידם את צוות החוקרים והפרקליטה המלווים את תיק הרצח. זאת בעקבות העדויות הגוברות ולפיהם קיימת סבירות גבוהה שנגד זדורוב נתפר ביודעין תיק הרצח

נזכיר כי בימים האחרונים הקרין הערוץ הראשון של הטלוויזיה שני פרקים של סרט המציג חלק מההוכחות החד משמעיות לכאורה ולפיהן רומן זדורוב אינו הרוצח ורק לאחר שבירה פסיכולוגית מתוכננת שבוצעה בו הודה ברצח שלא ביצע, עדות שעליה התבססה הרשעתו במשפט ששלח אותו למאסר עולם.

כזכור, זדורוב מצוי כעת לפני שלב הערעור על העונש שהושת עליו.

חברת הכנסת סולודקין מציינת בפתח מכתבה ליועץ המשפטי לממשלה כי מזה ארבע שנים, מתחילת הפרשה, היא עוקבת אחרי פרטיה ו"כבר בשלב מוקדם מאוד (פברואר 2007) התעוררו ספקות רבים לגבי מקצועיות הן של צוות החקירה שחקר את הרצח והן של הפרקליטה המלווה שילה ענבר".

סולודקין מוסיפה ומציינת כי "כתב אישום כנגד רומן זדורוב התבסס בעיקר על הודאתו שהוא מסר בעת החקירה. צוות החקירה והפרקליטה המלווה התעלמו לגמרי מראיות פיזיות שנאספו בזירת הרצח וסתרו את הקונצפציה שרומן זדורוב הוא הרוצח: טביעות אצבעות, תוצאות בדיקות דנ"א, טביעות נעליים וכו'. התגלעו גם סתירות משמעותיות בין הודאתו של זדורוב לבין דו"ח נחיתת הגופה של תאיר ראדה ז"ל. החוקרים והפרקליטה לא הצליחו לתת הסבר הגיוני ומניח את הדעת לסתירות הללו. אדרבה, הפרקליטה המלווה טענה שרומן זדורוב משקר בכוונה ומנסה לבלבל את החקירה וזה מסביר את הסתירות בין ראיות לבין הודאתו".

עוד היא מציינת, כי לנוכח נתונים אלה "פניתי בכתב ליועץ משפטי לממשלה דאז עו"ד מני מזוז, לפרקליט המדינה דאז עו"ד ערן שנדר, לשר לביטחון הפנים דאז אברהם דיכטר, לשר המשפטים דאז פרופסור דניאל פרידמן ולנשיאת בית המשפט העליון השופטת דורית בייניש. בפניותיי הפניתי את תשומת הלב של השרים, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ונשיאת בית המשפט העליון לסתירות בין הודאתו של זדורוב לבין ראיות פיזיות מזירת הרצח ולצורך לבדוק כיווני חקירה אחרים שיתבססו על ראיות פיזיות. כמו כן, ביקשתי להחליף את צוות החוקרים והפרקליטה המלווה", אך בקשותיה אלה לא נענו.

במכתבה מזכירה חברת הכנסת סולודקין את שידור 'מבט שני' שכאמור הציג בפני הציבור הרחב את הראיות נגד הפללתו של זדורות: "ב-5 לינואר 2011 במסגרת תוכנית "מבט שני" בערוץ הראשון שודרה כתבה נרחבת שכללה ניתוח חקירתו של רומן זדורוב וגם ניתוח ראיות פיזיות מזירת הרצח שבוצעו על ידי שלושה חוקרים עצמאיים: אלכס פלג, דורון בלדינגר וחיים סדובסקי.

שירותיו של אחד מהם (אלכס פלג) נשכרו בזמנו על ידי משפחתה של הנרצחת תאיר ראדה ז"ל. הכתבה מעלה שאלות קשות ותהיות קשות לגבי דרך שבה התנהלה החקירה. בין היתר מעלה הכתבה חשדות שהודאתו של רומן זדורוב בביצוע הרצח התקבלה תוך כדי הפעלת אמצעים פסולים ובלתי חוקיים: הפעלת לחץ פסיכולוגי כבד על הנחקר; חקירות ארוכות שנמשכו שעות רבות ברציפות תוך כדי מניעת שינה מרומן זדורוב; שקר שיטתי (החוקרים הסתירו מהנחקר את העובדה שיש לו אליבי לשעת הרצח; טענו שיש ראיות פיזיות המצביעות עליו, כשלא היו ראיות כאלה; שהוא נמצא דובר שקר במכונת אמת כשבפועל הוא נמצא דובר אמת וכדומה). החומר ששודר במהלך הכתבה הוכיח פעם נוספת שחוקרים והפרקליטה המלווה שילה ענבר התעלמו במכוון מראיות פיזיות שסתרו את גרסתם והם אלה (ולא רומן זדורוב) ששיקרו והטעו את המשפט לאורך כל הדרך. אדרבה, הצפייה בכתבה הנ"ל מעלה חשד לזיוף ראיות על ידי החוקרים: שלושת החוקרים העצמאיים הגיעו למסקנה שסימנים על מכנסיי של הנרצחת שהוצגו כטביעת נעל של זדורוב אינם כלל טביעת נעל". 

סולודקין אינה מסתפקת בהפרכת האישומים המוטחים בזדורות, אל גם מאשימה את צוות החוקרים בהתנהלות שהביאה לעיוות דין: "המסקנה המתבקשת מכל הנ"ל: צוות החקירה בתיק הרצח של תאיר ראדה ז"ל והפרקליטה המלווה פעלו בצורה לא מקצועית, רשלנית ומגמתית. קיים חשד כבד שפעילותם הביאה לעיוות דין בתיק הנ"ל". 

כאמור סולודקין מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה "להורות לגורמים המוסמכים בפרקליטות המדינה ובמשטרת ישראל להשעות מעבודתם את חוקרים שניהלו חקירה בתיק הנ"ל ואת הפרקליטה המלווה שילה ענבר עד למתן החלטה של בית המשפט העליון בערערו של רומן זדורוב. לדעתי, צעד זה הכרחי כדי למנוע חזרה על טעויות ועיוותים שנעשו בחקירת הרצח של תאיר ראדה ז"ל, במהלך חקירות נוספות, בהן משתתפים או ישתתפו החוקרים והפרקליטה".

העתקים של מכתבה שיגרה חברת הכנסת סולודקין גם לפרקליט המדינה, משה לדור, וגם לשר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ'. האם הפעם, בניגוד לעבר, יזכה מכתבה למענה?