רגע לפני תחילת ישיבה מיוחדת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שעסקה במצוקת האישפוז בבתי החולים ובעיצומי האחיות, החליפו סגן שר הבריאות, ח"כ ליצמן, ויו"ר הועדה, חבר הכנסת חיים כץ, מילים בנימה מבודחת, ויהיו שיאמרו בעלת אמת נסתרת. צפו לשיקולכם:

פליטה?