ששינסקי ושטייניץ
ששינסקי ושטייניץפלאש 90

הממשלה אישרה את המלצת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקיבלה במלואן את מסקנות הוועדה לבחינת מדיניות בנושא משאבי נפט וגז בישראל, בראשות פרופ' איתן ששנסקי, לפיהן יגדל חלקה של המדינה מהכנסות הגז הטבעי.

כמו כן, יוקם צוות בין-משרדי שיבחן את הדרכים להתמודדות עם ההשלכות המאקרו הכלכליות, של התקבולים ממשאבי הטבע, וכן תוקם קרן הון שפירותיה יופנו לשני יעדים מרכזיים - חינוך וביטחון. בנוסף, כפי שהצהיר ראש הממשלה, המדינה תשתתף במחצית הוצאות האבטחה של מתקני ומאגרי גז ונפט ימיים. זאת, למתקנים שמשרד הביטחון דרש את אבטחתם ושלפחות רבע מהתפוקה השנתית שלהם תהיה משווקת למשק הישראלי.

ראש הממשלה ברך על ההחלטה וציין: "זה משאב טבעי, השייך לאזרחי ישראל והוא חשוב גם לכלכלת ישראל ולעתיד ישראל. אני מתכוון בהמשך להקים קרן לעתיד ישראל שתוקדש לחינוך ולביטחון מהפירות של תקבולי הגז. עלינו לעבוד בשיתוף כוחות ובשיתוף פעולה עם המשקיעים, על מנת להביא במהירות גז לישראל, לכן עכשיו הדבר החשוב הוא להתקדם בתהליך".

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ אמר: "עשינו צעד חשוב נוסף בדרך לתיקון העיוות במערכת המיסוי בתחום משאבי הטבע של המדינה. אנו מתקרבים לרגע שבו הציבור הישראלי יוכל ליהנות ממשאבי הטבע שלו כפי שנהוג בכל העולם המערבי".

שר הביטחון, אהוד ברק, אמר בדיון בממשלה בנושא דוח ועדת ששינסקי: "עצם הגילוי של מאגרי הגז הטבעי הוא חשוב, אבל גם כשההפקה תתממש זה יהיה בסדר גודל של אחוז אחד מהתל"ג. אנו שואפים להימנות עם 15 המדינות המתקדמות בעולם, וחיוני לכן לקבל את הנורמות של העולם המתקדם ואת כללי ה- OECD".

ברק הוסיף: "כאשר הממשלה ממנה ועדה מקצועית, שיש בה ייצוג של כל הגורמים והצדדים, והם המהווים גוף מקצועי, עצמאי, המגיש המלצות מקצועיות – חשוב מאוד לקבל את המלצות הועדה, אני תומך בקבלת המלצות ועדת ששינסקי".

שר החינוך, גדעון סער, בירך על הודעת ראש הממשלה, כי כספי התמלוגים שהמדינה תקבל יועברו לקרן שתשקיע בחינוך וקרא לעגן את העברת התמלוגים לקרן בהחלטת ממשלה. בתום הדיון ראש הממשלה סיכם ואמר, כי יביא לממשלה הצעה בנושא הקרן. ראש הממשלה אמר, כי ההשקעה תהיה ב-"חינוך, חינוך, חינוך וביטחון".