מתחילים לנצח
מתחילים לנצחפלאש 90

ביום עיון מיוחד שיקיים מחר ביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל אביב לתלמידי תיכון מרחבי הארץ תוצג שיטה המנטרלת את יכולתו של החיידק ליצור עמידות לאנטיביוטיקה, אותה פיתחו חוקרי אוניברסיטת תל אביב.

החוקרים ניצלו לראשונה חלבון המקנה לחיידק עמידות כנגד אנטיביוטיקות ויצרו באמצעותו נגזרות חדשות של אנטיביוטיקות שהחיידק אינו יכול לנטרל.

באוניברסיטה מסבירים כי "אחת הבעיות הגדולות ביותר ברפואה נובעת מהעובדה שתרופות אנטיביוטיות מאבדות מיכולת הלחימה שלהן בחיידקים תוך זמן קצר כתוצאה מהתפתחות מואצת של חיידקים להם מנגנונים המנטרלים את האנטיביוטיקה". כעת מדווחים ד"ר מיכה פרידמן מבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים על שם סאקלר באוניברסיטת תל אביב ושותפתו למחקר מאוניברסיטת מישיגן באן ארבור ארה"ב, ד"ר סילבי גארנו-צודיקובה, על התקדמות בפיתוח אנטיביוטיקות חדשות שמסוגלות להלחם בחיידקים שפיתחו עמידות לאנטיביוטיקה, לרבות חיידקים פתוגניים הנפוצים בבתי חולים. הפיתוח יוצג מחר במסגרת יום עיון שיקיים ביה"ס לכימיה לתלמידים מ-15 בתי תיכון ברחבי הארץ במטרה לקרבם למדע הכימיה. את הכנס יפתח שר המדע פרופסור דניאל הרשקוביץ.

במאמר נוסף המתאר את תוצאות המחקר שהתקבל השבוע לפרסום בכתב העת  Organic  and Biomolecular Chemistry כותבים ד"ר פרידמן ועמיתיו, כי הצליחו בעזרת שינוי ממוקד באנטיביוטיקות קיימות מסוג אמינוגליקוזידים  (Tobramycin, Paromomycin) להחזירן לפעילות נגד חיידקים שכבר פיתחו עמידות כנגד סוג זה של אנטיביוטיקות.

מסביר ד"ר פרידמן: "החיידקים יודעים לאתר את האנטיביוטיקות  בעזרת חלבונים (אנזימים), ובאמצעות שינוי כימי בעמדה מתאימה בתרופה הם מנטרלים את פעילותה. הרעיון היה לקשור קבוצה כימית לעמדה ספציפית בתרופה ולמנוע על ידי אסטרטגיה זאת את נטרולה על ידי האנזים. במחקרנו הנוכחי ובמחקרים קודמים פיתחנו שיטות כימיות וביוכימיות במטרה לחסום את העמדה באנטיביוטיקה, אותה משנה האנזים המקנה עמידות לחיידקים. לפעולה הזאת שני יתרונות: ראשית העמדה חסומה ואין לחיידק דרך לנטרל את האנטיביוטיקה החדשה ושנית- החומר שחובר לאנטיביוטיקה מאפשר לה לבצע את פעולת השמדת החיידק ביעילות".

מאז פרסום הממצאים הראשוניים לפני כשנה, הצליחו ושותפיו בארה"ב ד"ר פרידמן לפתח דרך כימית לייצור יעיל של מספר מולקולות ששימשו כאב טיפוס של האנטיביוטיקות החדשות שפיתחו ולבחון את השפעתו על חיידקים מזנים רבים, כולל חיידקים עמידים ופתוגניים(מחוללי מחלות) הגורמים לזיהומים ואשר נפוצים בבתי החולים וגורמים לתחלואה ולתמותה. מטרת המחקר היא להאריך את חייהן של התרופות האנטיביוטיות הקיימות על ידי התאמתן הכימית להתמודדות עם מנגנוני עמידות כנגד אנטיביוטיקות בזני חיידקים אלימים.

ד"ר פרידמן מעריך כי זו הפעם ראשונה שבה נעשה שימוש במנגנון של חיידק כנגד אנטיביוטיקה על מנת לייצר את הזן הבא של האנטיביוטיקה כגישה לפיתוח אנטיביוטיקות חדשות. "מדובר בנדבך נוסף וחשוב בסל הכולל של פיתוח אסטרטגיות להכנת הדורות הבאים של אנטיביוטיקות ככלי נשק נגד עמידות החיידקים אנטיביוטיות קיימות. הדבר חשוב כי זיהומים חיידקיים  הם עדיין אחד מגורמי התמותה המובילים בימינו, מסכם ד"ר פרידמן.