ששינסקי ושטייניץ
ששינסקי ושטייניץפלאש 90

יושב ראש הכנסת, ראובן (רובי) ריבלין, הודיע היום כי ועדת הכספים תדון במסקנות ועדת ששינסקי לענין תמלוגי הגז והנפט. בכך מאמץ יו"ר הכנסת את חוות דעתו של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, שבחן את הסוגיה וקבע, כי "לאור העובדה שדו"ח ועדת ששינסקי אינו עוסק בהסדרת תחום חיפושי הנפט והגז בכללותו, אלא במערכת הפיסקאלית שתחול על הענף, האכסניה הטבעית על-פי התקנון ואף המתחייבת בחוק היא ועדת הכספים".

ריבלין שוחח הבוקר (ה') עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הקואליציה חה"כ זאב אלקין, ועם יו"ר ועדת הכנסת חה"כ יריב לוין תיאם עימם את החלטתו והודיע ליושבי הראש של ועדות הכלכלה והכספים, שדנו בנושא עם יו"ר הכנסת בימים האחרונים. עוד סוכם, כי תיבחן האפשרות כי יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ שאמה-הכהן, יצורף לוועדה כממלא-מקום קבוע.

כזכור, ביקש ריבלין בשבוע שעבר מראשי הוועדות להשהות את הדיונים שתוכננו בוועדות כדי למנוע כפל דיונים בסוגיה, ואמר אז כי בכל מקרה יתקיימו הדיונים בהמלצות ששינסקי, בוועדה אחת בלבד. לדבריו: "אין הדבר ראוי, כי שתי ועדות הכנסת יקיימו דיונים בסוגיה זהה, תוך הטרחתם של הגורמים הרלוונטיים לדיון באותם עניינים ממש, ויוציאו מתחת ידה של הכנסת שתי החלטות שונות של הכנסת. הדבר אינו יוצר רק כפילות דיונים מיותרת, אלא מהווה סכנה חמורה לביזיון הכנסת".

ריבלין שקל תחילה להקים ועדה משותפת לוועדות כספים וכלכלה, אך כאמור החליט להימנע מכך נוכח הקשיים שפורטו בחוות הדעת של היועמ"ש לכנסת אייל ינון, בה נקבע: "במקרה שלפנינו מתעוררת בעיה משפטית להעביר את תיקוני החקיקה כולם לוועדה משותפת או מיוחדת". ינון מסביר בחוות דעתו כי דו"ח ששינסקי מורכב למעשה מארבע המלצות מרכזיות: שיעור התמלוגים, ביטול ניכוי האזילה, קביעת היטל בשל רווחי נפט וגז וניכוי בשל פחת מואץ; כאשר ההמלצה היחידה המצויה בתחום סמכותה של ועדת הכלכלה הינה ביחס לגובה שיעור התמלוגים, לגביו מותיר דו"ח ששינסקי את המצב החוקי כפי שהוא.

בסיומה של חוות הדעת ממליץ היועמ"ש לכנסת להביא את המלצות ששינסקי לדיון בכנסת כמקשה אחת, ולא להקדים את הדיון בהמלצה הנוגעת לביטול ניכוי האזילה, כפי שמבקש שר האוצר.

לדברי ינון, "דו"ח ועדת ששינסקי מדגיש לכל אורכו את היות המערכת המוצעת 'מערכת פיסקאלית משולבת' אשר מורכבת ממכלול של צעדים אשר יחד יבטיחו את המשך פיתוח משק האנרגיה בישראל וכי שילובם של רכיבים אלו, יביא, לדעת הוועדה, למיצוי מרבי של יעדי המערכת".