אזור התעשייה ברקן
אזור התעשייה ברקןפלאש 90

השר לכלכלה לאומית ברשות הפלסטינית, דר' חסן אבו לבדה, קורא להדק את המצור על ההתנחלויות והמוצרים המיוצרים בהן בזירה המקומית, האזורית והבינלאומית, על מנת לייבשן ולחתוך את "עורקיהן" המחוברים לשווקים הפלסטיניים, הערביים והבינלאומיים. 

בראיון לסוכנות הידיעות "מען" (1 בפברואר 2011) אמר אבו לבדה, כי הרשות הפלסטינית חוקקה חוק מיוחד בנושא האוסר על רכישת מוצרי ההתנחלויות במטרה למנוע מהן הפקת רווח כלשהו מהשווקים הפלסטיניים. הוא הדגיש את החשיבות של הסינרגיה בפעילות החרם הרשמית והעממית כדי להביא לכך שהקמפיין הלאומי נגד מוצרי ההתנחלויות יישא פרי. 

אבו לבדה ציין, כי "המאבק במוצרי ההתנחלויות הוא גם אינטרס ישראלי, שכן הימין הקיצוני הישראלי חותר לפתח את ההתנחלויות על חשבון האזרח הישראלי".

פעילות הרשות הפלסטינית בנושא זה, אמר אבו לבדה, הינה חיובית לניקוי השווקים המקומיים מהמוצרים של ההתנחלויות ולמנוע מהן להתפתח על חשבון העם הפלסטיני, אדמתו ומשאביו. "הקמפיין הלאומי למאבק במוצרי ההתנחלויות היא פעילות מתמשכת במסגרת המערכה שלנו הלאומית כדי להשיג חירות וסילוק ההתנחלויות", אמר. 

החריג היחיד בקמפיין החרם הפלסטיני הינו אזור התעשייה בקלנדיה, בו פועל מפעל זכוכית בבעלות פלסטיני. הרשות הפלסטינית מאפשרת לעובדים פלסטינים לעבוד באזור התעשיה, ואבו לבדה מציין כי הוא לוקח אחריות לכך, שכן באזור זה יכולים משקיעים פלסטינים לפעול ולרכוש קרקעות.