איכות השלטון: להאריך כהונת אשכנזי

התנועה לאיכות השלטון דורשת לא לאשר את מינוי נווה לרמטכ"ל. "ההחלטה שלא להאריך את כהונת אשכנזי מקורה ביריבויות ומשחקי כוח".

שמעון כהן , כ"ח בשבט תשע"א

התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה, שר הביטחון, שרי הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, שלא לאשר את מינויו של יאיר נווה כממלא מקום זמני לרמטכ"ל,  מאחר והחלטה כזו הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, אינה מבוססת בדין ונסמכת על שיקולים זרים ובלתי ענייניים. התנועה קוראת לראש הממשלה ולשרים לגלות אחריות לאומית המתחייבת בימים אלה, ולפעול להארכת כהונתו של הרמטכ"ל המכהן הנוכחי, עד לבחירתו של המועמד המתאים לכהונת הרמטכ"ל הבא.

מחר מתכוונת הממשלה להתכנס לישיבה מיוחדת, בה יידרשו השרים לאשר את מינויו הזמני של סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר נווה, לכהונת רמטכ"ל זמני למשך תקופה של 60 יום, שבמהלכם אמור שר הביטחון למצוא רמטכ"ל חדש.

לפי הודעת דובר צה"ל, "תהליך מינויו של סגן הרמטכ"ל כרמטכ"ל בפועל סוכם בעצה אחת עם היועץ המשפטי לממשלה ועל דעתו".  עוד פורסם כי לפי גורמים בכירים בלשכת ראש הממשלה אין שום כוונה להאריך את כהונתו של הרמטכ"ל המכהן, גבי אשכנזי, עד למציאת המועמד הראוי להחליפו. לפי הגורמים, "יש נתק מוחלט בין ברק לאשכנזי, ובמצב של חוסר שיתוף פעולה כה עמוק אין אפשרות להשיב את אשכנזי".

התנועה לאיכות השלטון מציינת כי "מבלי לנקוט עמדה ו/או להטיל דופי ביכולותיו וכישוריו האישיים והמקצועיים של האלוף יאיר נווה, מדובר באלוף שחזר לשירות קבע לפני כחודשיים, לאחר כשלוש שנים באזרחות, וכי מינויו למשרת רמטכ"ל זמני צפויה להתבצע ללא הכנה מוקדמת וללא חפיפה, ולאחר חודשיים בלבד של שירות כסגן הרמטכ"ל. קושי נוסף, וחמור לא פחות, עתיד להתעורר שעה שמחליף זמני זה יתבקש לערוך בקרוב חפיפה למחליפו הקבוע, לאחר שירות קצרצר של חודשיים ימים לכל היותר כרמטכ"ל, וללא שעבר חפיפה מסודרת בעצמו, או מילא תפקיד זה בעבר. מנגד, בראש הצבא עומד כיום רמטכ"ל שזוכה לשבחים על תפקודו, מעורה במתרחש, ובעל ניסיון של שנים ברמת הפיקוד הגבוהה ביותר. אין כל מניעה חוקית להאריך את כהונתו לתקופה קצרה עד למציאת מחליף, ואין כל סיבה – נורמטיבית, מקצועית והגיונית – לעשות כן.  כמי ששירת כרמטכ"ל תקופה ארוכה, יוכל רא"ל אשכנזי לחפוף גם באופן מלא ומקצועי את הרמטכ"ל הקבוע שיחליפו. למרבה הצער, אין מנוס מן המסקנה כי ההחלטה שלא להאריך את כהונתו של רא"ל אשכנזי עד למציאת רמטכ"ל חדש, מקורה ביריבויות אישיות ומשחקי כוח קטנוניים, שלא זה התפקיד, הזמן או המקום להתקיימותם. התנועה סבורה כי הדרך הסלולה והמתבקשת שבה יש לנהוג במצב שנוצר, הינה להאריך את כהונתו של רא"ל גבי אשכנזי כרמטכ"ל, עד למציאת מחליף ראוי. ככל שהממשלה תפעל לאישור המינוי, בכוונת התנועה לפנות לערכאות המשפטיות לשם ביטול ההחלטה".

את מכתבם חותמי אנשי התנועה בקביעה כי "אנו מצויים בתקופה רגישה במיוחד בכל הנוגע למרחב הגיאו-פוליטי הסובב את ישראל. פעולה בלתי-אחראית, מתוך מאבקים וחשבונות אישיים, עלולה לסכן באופן ממשי את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה. זהו הזמן לגלות מנהיגות, באומץ וביושרה".